Posiedzenie plenarne WRDS WL 24 lutego 2023 r.

W trakcie posiedzenia plenarnego WRDS WL, które odbyło się 24 lutego br. doszło do omówienia tematu funkcjonowania sieci szpitali podstawowego zabezpieczenia w województwie lubelskim. Zaproszeni goście przedstawili zagadnienie z punktu widzenia różnych organów założycielskich oraz z uwzględnieniem informacji o stanie wdrożenia ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Na prośbę Prezydium WRDS WL w posiedzeniu uczestniczyli: Małgorzata Skrok – Sekretarz Województwa Lubelskiego, Bernard Machniak – Przewodnicząca Zarządu OZZPiP Regionu Lubelskiego, Zdzisław Antoń – Starosta Lubelski i Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego, Paweł Piróg – p.o. Dyrektora Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Leszek Buk – Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie, Marek Chmielewski – Przewodniczący SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL, płk Aleksander Michalski – Komendant 1. Wojskowego Szpitala Klinicznego SP ZOZ w Lublinie, Karol Tarkowski – Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz prof. Lech Panasiuk – Dyrektor Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie. Dodatkowo w formie zdalnej w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele szpitali samorządowych. Zaproszeni goście przedstawili informacje odnoszące się do braków kadrowych w służbie zdrowia, podnoszenia kwalifikacji pracowników medycznych i możliwościach w zakresie realizacji zawodowej zdobytych umiejętności w miejscu pracy, zmiany systemu finansowania oraz jego efektach, a także wykonaniu ryczałtu przez szpitale na terenie województwa lubelskiego. Przedstawiciele szpitali zaprezentowali informacje na temat funkcjonowania finansowego i kadrowego placówek z uwzględnieniem przeprowadzonych inwestycji oraz informację o realizacji funkcjonującej od 1 lipca 2022 r. ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Przedstawione informacje będą stanowiły podstawę dla materiału, którego wypracowanie zlecono SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL.

Ponadto w trakcie posiedzenia Starosta Lubelski Pan Zdzisław Antoń przedstawił treść Stanowiska Konwentu Powiatów Wojewodztwa Lubelskiego z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie niewykonania ryczałtu sieciowego przez szpitale powiatowe w roku 2022. Członkowie WRDS WL po zapoznaniu się z dokumentem wyrazili poparcie dla rekomendacji utrzymania ryczałtu sieciowego dla szpitali powiatowych w roku 2023 na poziomie roku 2022.  

galeriaGALERIA