Posiedzenie Prezydium WRDS WL 17.02.2023 r.

17 lutego 2023 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Prezydium WRDS WL podczas rozpoczętej VIII kadencji, którą objęła strona rządowa. Spotkanie poprowadził Wojewoda Lubelski i obecny Przewodniczący WRDS WL – Lech Sprawka.

Spotkanie miało charakter podsumowania poprzedniego roku a także omówienia wstępnych planów organizacyjnych na bieżący okres funkcjonowania Rady. Sprawozdanie z działalności WRDS WL za rok 2022 przedstawił Przewodniczący VII kadencji Pan Dariusz Jodłowski.

Prezydium omówiło propozycje tematów do opracowania na najbliższy rok. Tematy o charakterze społeczno-gospodarczym, dotyczące województwa lubelskiego zostały przekazane do rozpatrzenia przez wszystkie organizacje zrzeszające Radę. W tworzeniu rocznego planu pracy wzięto pod uwagę zarówno istotę problematyki jak i jej terminowość.

Ponadto członkowie Prezydium WRDS WL zadecydowali, że na najbliższym posiedzeniu plenarnym w dniu 24 lutego br. zostanie poruszony temat funkcjonowania sieci szpitali podstawowego zabezpieczenia zdrowotnego w województwie lubelskim, monitorowania i oceny wdrażania programów restrukturyzacyjnych po wprowadzeniu zmian systemowych oraz lokalnych problemów szpitali.

galeriaGALERIA