Posiedzenie Prezydium WRDS WL 10 listopada 2022 r.

Ustalenie tematyki prac Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego oraz omówienie spraw bieżących było głównym tematem posiedzenia Prezydium WRDS WL. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, a obrady otworzył i poprowadził Pan Dariusz Jodłowski – Przewodniczący Rady.

 W dniu 10 listopada 2022 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się posiedzenie Prezydium WRDS WL. Główną tematyką obrad było omówienie spraw bieżących oraz ustalenie tematyki prac Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego na najbliższe posiedzenia.

Termin najbliższych posiedzeń plenarnych WRDS WL ustalono na dzień:

  • 25 listopada br. w temacie m.in. działań profilaktycznych w odniesieniu do zapowiadanej kolejnej fali uchodźców. W jaki sposób partnerzy społeczni mogą pomóc w tych działaniach.
  • 16 grudnia br. w temacie m.in. funkcjonowania sieci szpitali podstawowego zabezpieczenia zdrowotnego w województwie lubelskim – monitorowanie i ocena wdrażania – lokalnych problemów szpitali oraz lubelska ochrona zdrowia w zagrożeniu – zapewnienie finansowania działalności szpitali w sposób adekwatny do tempa wzrostu kosztów leczenia z przyczyn od nich niezależnych, umożliwiającego bilansowanie się działalności szpitali.

Ponadto członkowie Prezydium przeanalizowali korespondencję wpływającą do Biura WRDS WL oraz pisma informacyjne.

galeriaGALERIA