Posiedzenie prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W dniu 9 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego WL. Posiedzenie poprowadził Pan Lech Sprawka, Wojewoda Lubelski – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.

Podczas spotkania członkowie Prezydium podsumowali działalność WRDS WL w roku 2019, a także przyjęli proponowane przez organizacje tematy, które będą realizowane w 2020 roku.

Najbliższe posiedzenie Plenarne zaplanowano na dzień 24 stycznia br.