Posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej  Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego

W dniu 21 grudnia 2020 r. o godz. 9.00 odbyło się zdalne posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obrady otworzył i poprowadził Marian Król – Przewodniczący WRDS WL.

Podczas spotkania gremium przeanalizowało projekt Stanowiska w sprawie sytuacji społeczno-ekonomicznej PGE Dystrybucja S.A. „Zabezpieczenie interesu OSD PGE Dystrybucja S.A. – Tarcza Energetyczna”. Merytorycznego wsparcia w temacie udzielił zaproszony gość: Andrzej Ryl – Przewodniczący SZR. ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL. Następnie została omówiona korespondencja, która wpłynęła do biura m.in. zaopiniowanie Projektu Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2021 rok. Członkowie Prezydium wyznaczyli również Wiesławę Janczak – Wiceprzewodniczącą WRDS WL jako przedstawiciela Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego do Grupy  wspierającej prace nad przygotowaniem Programu dla Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027.

Podczas spotkania szczegółowo zaplanowano kolejne posiedzenie plenarne, które odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 14 stycznia 2020 r. o godzinie 11:00.