W dniu 2 października 2020 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przy ul. A. Grottgera 4 w Lublinie odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.

Podczas posiedzenia Wojewoda Lubelski – Lech Sprawka przedstawił informacje o aktualnym stanie przygotowania jednostek ochrony zdrowia w naszym regionie do walki z pandemią SARS-CoV-2. Gościem Prezydium był Marek Chmielewski – Przewodniczący Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL, który wraz z zebranymi przyjrzał się tematom zrealizowanym przez zespół, a także materiałom, stanowiskom, uchwałom oraz opiniom wytworzonym przez WRDS WL w bieżącym roku kalendarzowym. Szczególną uwagę zwrócono na stanowiska podjęte w celu poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej w okresie pandemii. W dalszej części spotkania opracowano zagadnienia na kolejne posiedzenie Prezydium.

Najbliższe posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego odbędzie się 22 października 2020 r. o godzinie 11:00 w sali  S5 na III piętrze Lubelskiego Centrum Konferencyjnego przy ul. A. Grottgera 2 w Lublinie i będzie dotyczyło strategii rozwoju wiodących przedsiębiorstw Lubelszczyzny takich jak „PZL-Świdnik” S.A., PGE Dystrybucja S.A. oraz Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

Ponadto gremium poczyniło ustalenia dotyczące wydatkowania dotacji celowej na 2020 rok dedykowanej funkcjonowaniu wojewódzkich rad dialogu społecznego. Z przyznanych środków wydana zostanie broszura zawierająca wykład ks. prof. dr hab. Antoniego Dębińskiego pt. „O dialogu społecznym”.

galeriaGALERIA