Posiedzenie plenarne WRDS

W dniu 27 września 2019 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, któremu przewodniczył Pan Mariusz Filipek – Wiceprzewodniczący WRDS WL reprezentant strony Pracodawców RP.

Przedmiotem obrad były:

Zasady rozdysponowania dodatkowych środków finansowych przez Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ dla podmiotów leczniczych w woj. lubelskim, priorytety w zakresie zwiększenia finansowania świadczeń. Istotne obszary problemowe, mogące zagrażać bezpieczeństwu”.

 „Sytuacja pracowników opieki wobec zmian w ochronie zdrowia – funkcjonowanie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w woj. lubelskim”.
W dyskusji wzięli udział członkowie Rady oraz zaproszeni goście:

 • Gabriela Masłowska – Poseł na Sejm RP 
 • Michał Śmich – Biuro Poselskie Krzysztofa Szulowskiego
 • Ewa Dudziak – Z-ca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWL
 • Andrzej Szczepanowski – Z-ca Dyrektora SPSW im. Jana Bożego w Lublinie
 • Alicja Ciechan – Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ Lublin
 • Sylwia Chyl – Z-ca Dyrektora Wydziału Zdrowia LUW
 • Marian Zepchła – Wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność”
 • Piotr Krawiec – Przewodniczący Konwentu Szpitali Powiatowych Województwa Lubelskiego
 • Paweł Piróg – Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ 
 • Dariusz Listopad – Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ 
 • Renata Zams – Ekspert Forum Związków Zawodowych

Spotkanie zakończyło się  przyjęciem następujących stanowisk:

 

galeriaGALERIA