Posiedzenie plenarne WRDS WL

W dniu 1 marca br. odbyło się posiedzenie plenarne WRDS WL. Tematem spotkania  były „Zamówienia publiczne a partnerzy społeczni w województwie lubelskim”. W obradach udział wzięli członkowie Rady oraz zaproszeni goście: Małgorzata Mądy Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, Ewa Płocica Poślednik- Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Andrzej Ryl- Przewodniczący Stałego Zespołu Roboczego ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL, Grzegorz Skitał- radca prawny UMWL oraz Wojciech Wnuk- ekspert w zakresie prawa zamówień publicznych.

Zarządzeniem nr 49/2019 Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 27 lutego 2019 roku zostali powołani nowi członkowie Rady: Grzegorz Jadwiżuk (OPZZ), Bernarda Machniak (FZZ), Artur Garbacz (FZZ), Eryk Ostapiuk (FZZ), Krzysztof Bohdan (FZZ) oraz Antoni Pasieczny (NSZZ „Solidarność”). Skład WRDS WL zasiliła również nowa organizacja pracodawców- Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, z ramienia którego do Rady powołani zostali: Leszek Kędzierawski, Ireneusz Połeć i Krzysztof Łajtar. Podczas posiedzenia Przewodniczący WRDS WL, Przemysław Czarnek wręczył nowym członkom Rady Akty Powołania.

Na podstawie wniosków wypracowanych w dyskusji dotyczącej procedowanego tematu, propozycja stanowiska opracowana przez SZR ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości zostanie rozszerzona i przedstawiona na kolejnym posiedzeniu plenarnym WRDS WL.

Ponadto Rada wyznaczyła swoich przedstawicieli do Rad Rozwoju Obszaru Gospodarczego: Mariana Króla do Rady Rozowoju Obszaru Gospodarczego zarządzanego przez Euro- Park Mielec oraz Mieczysława Majewskiego do Rady Rozowoju Obszaru Gospodarczego zarządzanego przez Euro- Park Wisłosan.

do-pobraniaDO POBRANIA

Protokół z posiedzenia plenarnego WRDS WL w dniu 1 marca 2019 r.

Imienna lista obecności na posiedzeniu plenarnym 1 marca 2019 r.

Uchwała nr 5/2019 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany składu Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego

Uchwała nr 6/2019 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 6/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w sprawie składu Stałego Zespołu Roboczego ds. Infrastruktury i Transportu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego

Uchwała nr 7/2019 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 7/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w sprawie składu Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego

Uchwała nr 8/2019 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 9/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w sprawie składu Stałego Zespołu Roboczego ds. Rynku Pracy, Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego

Uchwała nr 9/2019 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 10/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w sprawie składu Stałego Zespołu Roboczego ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego

Uchwała nr 10/2019 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 11/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w sprawie składu Stałego Zespołu Roboczego ds. Funduszy Europejskich Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego

Uchwała nr 11/2019 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wskazania przedstawiciela Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego do Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego- Mielec

Uchwała nr 12/2019 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wskazania przedstawiciela Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego do Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego- Wisłosan