Posiedzenie plenarne WRDS WL w dniu 31 marca 2022 r.

Połączenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Zaawansowanie procesu łączenia. Aktualne problemy oraz Konflikt w Państwowym Instytucie Weterynarii były głównymi tematami obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w dniu 31 marca 2022 r.

W dniu 31 marca 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w formule hybrydowej odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, które poprowadził Dariusz Jodłowski – Przewodniczący WRDS WL.

W spotkaniu wzięli udział członkowie Rady oraz zaproszeni goście: Piotr Matej – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie; Przemysław Choina – kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie; Tadeusz Duszyński – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie; Anna Walentyn – członek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy SPSW im. Jana Bożego w Lublinie; Dariusz Sawicki – członek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie; Sławomir Kamiński – Przewodniczący Rady Oddziału Puławy Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”; Mirosława Kmiecik – Przewodnicząca NSZZ Pracowników Państwowego Instytutu Weterynaryjnego Państwowego Instytutu Badawczego i Małgorzata Skrok – p.o. Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Jednym z głównych przedmiotów obrad był temat konsolidacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który był procedowany przez SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL w dniu 25 marca 2022 r. Wyniki prac w podjętym temacie przedstawił Marek Chmielewski – Przewodniczący Zespołu. W dyskusji zabrali głos dyrektorzy szpitali, którzy omówili zaawansowanie procesu łączenia, bieżące problemy i kwestie organizacyjne dotyczące konsolidacji. Stanowisko w przedmiotowej sprawie zostanie podjęte na najbliższym posiedzeniu plenarnym WRDS WL.

Kolejnym istotnym punktem posiedzenia był Konflikt w Państwowym Instytucie Weterynarii. Po wprowadzeniu do tematu przez Macieja Nejkaufa – członka WRDS WL z ramienia NSZZ „Solidarność” głos w dyskusji zabrali przedstawiciele strony związkowej pracowników Państwowego Instytutu Weterynarii. Przedstawiono aktualne problemy i dotychczasowy stan trwającego konfliktu. Obrady w powyższym temacie będą kontynuowane na najbliższym posiedzeniu plenarnym WRDS WL, którego termin wyznaczono na 29 kwietnia 2022 r.

galeriaGALERIA