14 stycznia 2021 r. o godz. 11.00 odbyło się zdalne posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.

Podczas spotkania, oprócz przedstawicieli wszystkich stron WRDS WL, obecni byli również zaproszeni goście: Artur Soboń – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych i Pełnomocnik Rządu ds. Transformacji Spółek Energetycznych i Górnictwa Węglowego, Rafał Włodarski – Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru w Ministerstwie Aktywów Państwowych oraz Parlamentarzyści Ziemi Lubelskiej – Gabriela Masłowska, Marta Wcisło, Anna Dąbrowska-Banaszek, Sylwester Tułajew, Krzysztof Szulowski i Michał Krawczyk.

Głównym tematem posiedzenia było omówienie sytuacji społeczno-ekonomicznej PGE Dystrybucja S.A. połączone z prezentacją dotyczącą funkcjonowania spółki, przedstawioną przez Krzysztofa Solę – p.o. Prezesa Zarządu oraz Grzegorza Doleckiego – Wiceprezesa Zarządu. Udział w dyskusji wzięli również przedstawiciele Prezydium Komitetu Obrony Dystrybucji i Obrotu: Przewodniczący Edmund Myszka wraz z Wiceprzewodniczącym Krzysztofem Marcem oraz Doradca Strony Społecznej KODiO Piotr Skalmierski. Dodatkowego wsparcia udzielił ekspert w dziedzinie doradztwa i konsultingu energetycznego Włodzimierz Czwórnóg. Efektem rozmów było podjęcie Stanowiska Nr 1/2021 strony społecznej WRDS WL w sprawie sytuacji społeczno-ekonomicznej PGE Dystrybucja S.A. „Zabezpieczenie interesu OSD PGE Dystrybucja S.A. – Tarcza Energetyczna”.

Omówiono także aktualną sytuację na rynku pracy w województwie lubelskim. Informacje na ten temat przekazali: Andrzej Pruszkowski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, Katarzyna Kępa – Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie, Marek Białach – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Lublinie oraz Agnieszka Postępska – Naczelnik Wydziału Polityki Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Członkowie Rady przeanalizowali i pozytywnie zaopiniowali projekt Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2021, opracowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Podczas spotkania został również powołany przewodniczący Stałego Zespołu Roboczego ds. Rynku Pracy, Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych WRDS WL. Funkcję tę objął Andrzej Pruszkowski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, reprezentujący stronę samorządową.

do-pobraniaDO POBRANIA

Stanowisko nr 1/2021 strony społecznej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w sprawie sytuacji społeczno-ekonomicznej PGE Dystrybucja S.A. „Zabezpieczenie interesu OSD PGE Dystrybucja S.A. – Tarcza Energetyczna”

Uchwała nr 1/2021 WRDS WL z dnia 14 stycznia 2021r. w sprawie powołania przewodniczącego Stałego Zespołu Roboczego ds. Rynku Pracy, Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych WRDS WL

Opinia Nr 1/2021 WRDS WL z dnia 14 stycznia 2021r. do Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2021 rok.