Posiedzenie plenarne WRDS WL

Tematem listopadowego posiedzenia plenarnego WRDS WL były „Działania profilaktyczne w odniesieniu do zapowiadanej kolejnej fali uchodźców. W jaki sposób partnerzy społeczni mogą pomóc w profilaktyce działań?”. Posiedzenie otworzył i poprowadził Dariusz Jodłowski – Przewodniczący WRDS WL.

W dniu 25 listopada br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie plenarne WRDS WL.

W związku ze zmianami w składzie, w imieniu WRDS WL, Przewodniczący złożył podziękowania dla Tomasza Pituchy i Jakuba Kopera za wieloletnią pracę na rzecz działalności Rady. Do grona WRDS WL, jako przedstawiciele strony rządowej, dołączyli: Tomasz Sonntag, który otrzymał akt powołania z rąk Przewodniczącego WRDS WL oraz Mieczysław Ryba.

W obradach plenarnych WRDS WL udział wzięli: Agata Grula – Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Andrzej Odyniec – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW. Przedstawiciele Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazali informacje na temat działań prowadzonych przez LUW w odniesieniu do aktualnej sytuacji regionalnej związanej z trwającą wojną, a także planów w ramach wsparcia dla ludności na terenie Ukrainy i terenów przygranicznych. Członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego otworzyli się na współpracę wyrażając chęć włączenia się w działania w zakresie niesienia pomocy zarówno obywatelom Ukrainy, jak też osobom szczególnie potrzebującym wsparcia.

W dalszej części posiedzenia WRDS WL przeanalizowała odpowiedź z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na pismo w sprawie zmiany mediatora.