Posiedzenie plenarne WRDS WL 27 stycznia 2023 r.

Głównym przedmiotem obrad styczniowego posiedzenia plenarnego były: „Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu i jej konsekwencje dla mieszkańców budynków wielolokalowych i przedsiębiorców – interpretacja odpowiedzi Minister Klimatu i Środowiska na Stanowisko nr 9/2022 WRDS WL”.

W dniu 27 stycznia br. odbyło się ostatnie posiedzenie plenarne VII kadencji Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, które otworzył i poprowadził Dariusz Jodłowski – przedstawiciel pracodawców z ramienia Konfederacji Lewiatan. W posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście: Paweł Iwaszko – Prezes Zarządu Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Puławach i Andrzej Ryl – Przewodniczący SZR ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL. Podczas dyskusji poruszono kwestię regionalnej sytuacji w zakresie ciepła systemowego, wahań cenowych oraz instrumentów prawnych w ramach rozwiązań rządowych. Ponadto członkowie Rady przyjęli Uchwałę nr 1/2023 WRDS WL w sprawie zmiany przewodnictwa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, zgodnie z którą przewodniczącym VIII kadencji został Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski.