Posiedzenie plenarne WRDS WL 27 maja 2022 r.

Aktualna sytuacja migracyjna w województwie lubelskim i jej wpływ na regionalny rynek pracy oraz „Problemy wynagradzania pracowników domów pomocy społecznej. Problemy organizacji i finansowania domów pomocy społecznej w województwie lubelskim” to główne tematy posiedzenia plenarnego WRDS WL, które odbyło się 27 maja br.

Podczas spotkania zostały przedstawione dane statystyczne informujące o zmianach jakie zaszły na regionalnym rynku pracy po 24 lutego br. to jest po agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Andrzej Pruszkowski Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy poinformował zebranych o liczbie obywateli Ukrainy zarejestrowanych jako osoby bezrobotne z uwzględnieniem posiadanych potwierdzonych kompetencji zawodowych oraz najczęściej wybieranych przez Ukraińców zawodach.  Grażyna Gwiazda Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie przedstawiła planowane i wdrażane sposoby umożliwiające wprowadzenie uchodźców na lokalny rynek prac m.in. sfinansowanie nostryfikowania dokumentów oraz kompleksowe podejście z włączeniem pomocy prawnej i psychologicznej. Powyższe wiadomości uzupełniała Katarzyna Kępa Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie, dodając informacje na temat nauki języka polskiego dla uchodźców oraz możliwościach podjęcia stażu dla tych, którzy oczekują na certyfikację kwalifikacji.

Przyjęciem Stanowiska nr 8/2022 WRDS WL zakończyła się dyskusja na temat problemów organizacji i finansowania domów pomocy społecznej. Wyniki prac Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, które stanowiły podstawę dyskusji przedstawił Przewodniczący Marek Chmielewski. Gremium zgodnie zauważyło konieczność wprowadzenia mechanizmów dofinansowywania domów pomocy społecznej z uwzględnieniem potrzeb inwestycyjnych, podnoszenia standardów oraz wynagradzania pracowników z uwzględnieniem systemu regulacji i corocznej indeksacji. Merytorycznego wsparcia udzielili zaproszeni goście: Małgorzata Romanko – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Małgorzata Guz – Przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” DPS Wygnanowice, Marek Wątorski – Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”.

W trakcie spotkania doszło również do przedstawienia odpowiedzi z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na Stanowisko nr 6/2022 WRDS WL z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie konfliktu w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym. Informację przekazał Mieczysław Mosakowski Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ponadto WRDS WL wydała pozytywną Opinię nr 1/2022 do projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Lubelskiego. Informacje na temat genezy i celowości inicjatywy podjętej przez Sejmik Województwa Lubelskiego przekazał Radosław Kozak – Dyrektor Kancelarii Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego a także Przewodniczący zespołu roboczego ds. utworzenia Młodzieżowej Sejmiku Województwa Lubelskiego.