Posiedzenie Plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego

W dniu 30 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obradom przewodniczyła z upoważnienia Przewodniczącego WRDS Sławomira Sosnowskiego, Pani Wiesława Janczak – Wiceprzewodnicząca WRDS.

 Przedmiotem obrad było „Określenie zasad współpracy uczelni- biznesu- administracji na zasadzie złotego trójkąta, wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 roku.”

W posiedzeniu zespołu uczestniczyli zaproszeni goście, tj. Pan Stanisław Michałowski – Przewodniczący Stałego Zespołu Roboczego ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS Województwa Lubelskiego oraz Pani Elwira Rycaj- Kierownik Oddziału Lubelskiego Centrum Badań nad Innowacyjnością.

Posiedzenie WRDS Województwa Lubelskiego poprzedzone było posiedzeniem Stałego Zespołu Roboczego ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, który na bazie dyskusji opracował Materiał w omawianej tematyce. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego po zapoznaniu się z wypracowanym przez zespół Materiałem, po uprzednim omówieniu tematu, przyjęła Stanowisko w sprawie określenia zasad współpracy uczelni – biznesu – administracji na zasadzie złotego trójkąta, wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 roku.

 

galeriaGALERIA

do-pobraniaDO POBRANIA

Protokół z posiedzenia plenarnego WRDS z dnia 30 maja 2017 r.

Załącznik nr 1: Imienna lista obecności na posiedzeniu plenarnym WRDS w dniu 30 maja 2017 r.

Załącznik nr 2 a: Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do roku 2020

Załącznik nr 2 b: Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do roku 2020 pdf

Załącznik nr 2 c: UCHWAŁA NR 5_2017 WRDS WL z dnia 30 maja w sprawie zmiany składu SZR ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS WL

Załącznik nr 2 d: Materiał z prac SZR ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS WL z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad współpracy uczelni, biznesu i administracji na zasadzie „złotego trójkąta”, wynikających z RSI WL do roku 2020

Załącznik nr 3: Stanowisko Nr 6 WRDS Województwa Lubelskiego