Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego zmieniła przewodnictwo. W dniu 30 stycznia 2021 r. rozpoczyna się VI kadencja rady pod przewodnictwem strony samorządowej. Na posiedzeniu zostało również przyjęte Stanowisko Nr 2/2021 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w sprawie „Organizacji stacjonarnej Ochrony Zdrowia w Województwie Lubelskim na obecnym etapie COVID-19. Aktualne najważniejsze problemy leczenia COVID-19.”

W dniu 28 stycznia 2021 r.  o godz. 11.00 odbyło się posiedzenie zdalne WRDS WL. Głównym tematem posiedzenia była Organizacja stacjonarnej Ochrony Zdrowia w Województwie Lubelskim na obecnym etapie COVID-19. Aktualne najważniejsze problemy leczenia COVID-19. Prace nad stanowiskiem zapoczątkował Stały Zespół Roboczy ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia pod przewodnictwem Marka Chmielewskiego. Wsparcia merytorycznego udzielili: Małgorzata Skrok – Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWL, Karol Tarkowski – Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Piotr Matej – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie, Mariusz – Paszko Prezes Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z.o.o. Ważnym punktem w porządku obrad było przyjęcie uchwały Nr 2/2021 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany przewodnictwa. Roczna kadencja Przewodniczącego Zarządu Regionu Środkowo – Wschodniego NSZZ „Solidarność” Mariana Króla dobiegła końca. Obecnie przewodnictwo w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego objął Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Kolejne posiedzenie plenarne WRDS WL ustalono na 11 lutego 2021 r. godz. 11.00.

Stanowisko WRDS WL w sprawie Organizacji stacjonarnej ochrony zdrowia województwa lubelskiego na obecnym etapie epidemii COVID-19. Aktualne najważniejsze problemy leczenia i profilaktyki (z dnia 28 stycznia 2021 r.)

Uchwała Nr 2/2021 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany przewodnictwa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego