Posiedzenie Doraźnego Zespołu Roboczego ds. Regionalnej Koalicji w Walce z Szarą Strefą WRDS WL

W dniu 15 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Doraźnego Zespołu Roboczego ds. Regionalnej Koalicji w Walce z Szarą Strefą WRDS WL pod przewodnictwem Pani Mirosławy Gałan.

Tematem wiodącym spotkania było podsumowanie prac Doraźnego Zespołu Roboczego ds. Regionalnej Koalicji w Walce z Szarą Strefą Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego oraz podjęcie decyzji odnośnie dalszych działań Zespołu w zakresie realizacji zadań zawartych w Akcie Koalicyjnym.

Na podstawie dyskusji, członkowie Zespołu przeanalizowali propozycje rozwiązań w kwestii postulatów Regionalnej Lubelskiej Koalicji oraz omówili dalszą strategię działań w związku z realizacją założeń Aktu koalicyjnego.

Ponadto członkowie Zespołu wypracowali Stanowisko Nr 1/2019 Doraźnego Zespołu Roboczego ds. Regionalnej Koalicji w Walce z Szarą Strefą WRDS WL z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie kontynuacji prac w zakresie przeciwdziałania szarej strefie, z inicjatywą przekształcenia Zespołu w Stały Zespół Roboczy na Rzecz Przeciwdziałania Szarej Strefie.

galeriaGALERIA