Obradowało Prezydium WRDS Województwa Lubelskiego

5 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, Mirosława Gałan- Wiceprezes Business Centre Club, Kanclerz Loży Lubelskiej.

Podczas spotkania członkowie Prezydium omówili tematykę najbliższego posiedzenia plenarnego, które odbędzie się w dniu 27 lutego 2018 r. o godzinie 11:00. Ustalono, iż tematami posiedzenia będą: „Problemy kadr w DPS oraz ich wynagradzania”, a także „Problemy finansowania oraz funkcjonowania DPS w województwie lubelskim”. Prezydium zdecydowało o skierowaniu ww. tematów do prac Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL.

W dalszej części spotkania członkowie Prezydium wybrali tematy prac Rady na 2018 rok  oraz omówili sprawy bieżące i organizacyjne.