Obradowało Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego

 27 października 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie obradowało Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, któremu przewodniczył Pan Sławomir Sosnowski – Przewodniczący WRDS Województwa Lubelskiego.

Wszystkie strony dialogu zgodnie ustaliły, iż na kolejnym posiedzeniu plenarnym WRDS, które odbędzie się 18 grudnia 2017 r. zostanie powołany Doraźny Zespół Roboczy, który zawiąże Koalicję na rzecz walki z szarą strefą. Członkowie Prezydium zdecydowali, iż Rada podejmie również debatę na temat przejścia granicznego w Koroszczynie. Prezydium ustaliło, iż ww. temat zostanie skierowany do prac Stałego Zespołu Roboczego ds. Infrastruktury i Transportu WRDS WL.

W dalszej części spotkania członkowie Prezydium omówili sprawy bieżące i organizacyjne dotyczące Gali Jubileuszowej 15-lecia działalności dialogu społecznego w województwie lubelskim. Uroczystość ta odbędzie się 6 grudnia br. i będzie okazją do podsumowania dotychczasowej działalności dialogu społecznego oraz wymiany refleksji na temat jego funkcjonowania.

Termin najbliższego posiedzenia Prezydium ustalono na dzień 23 listopada 2017 r.