W dniu 7 czerwca 2016 r. odbyło się posiedzenie Prezydium WRDS. Członkowie Prezydium WRDS zdecydowali, iż w najbliższych miesiącach Rada zajmie się następującymi tematami:

♦ Szkolnictwo zawodowe w kontekście modelu kształcenia w Polsce – najbliższe posiedzenie WRDS 30 czerwca 2016 r.

♦ Brak jasno określonej polityki rządu w obszarze kierunków rozwoju i wsparcia odnawialnych źródeł energii – posiedzenie WRDS sierpień 2016 r.

♦ Funkcjonowanie i rozwój COZL im. św. J. Dukli – posiedzenie WRDS wrzesień 2016 r.

Członkowie Prezydium omówili ponadto sprawy organizacyjne związane z funkcjonowaniem Rady. Pozytywnie odnieśli się do wniosku Stowarzyszenia Obrony Górek Czechowskich w sprawie poparcia inicjatywy przeprowadzenia interdyscyplinarnych badań przyrodniczych tego terenu. Zdecydowano, iż sprawą Górek Czechowskich na rzecz Rady zajmie się Stały Zespół Roboczy ds. Infrastruktury i Transportu WRDS.