Gala Jubileuszowa 15-lecia dialogu społecznego w województwie lubelskim

6 grudnia w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się Gala Jubileuszowa 15-lecia dialogu społecznego w województwie lubelskim. Uroczystość otworzył Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, Marszałek Województwa Lubelskiego- Sławomir Sosnowski.

„Budowanie siły regionalnego dialogu to proces. Realny i skuteczny dialog to wyzwanie. Silny dialog to dialog słyszalny. O taki dialog walczymy. To nasza misja i cel na najbliższe lata.”-powiedział Marszałek Województwa Lubelskiego, Sławomir Sosnowski.

Podczas Gali został wygłoszony wykład inauguracyjny „Dialog w różnych dziedzinach życia społecznego” przez JM ks. prof. dr hab. Antoniego Dębińskiego, Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Po wykładzie nastąpiło wręczenie odznaczeń. Odznaczenie państwowe, Srebrny Krzyż Zasługi w działalności na rzecz rozwoju dialogu społecznego odebrał Marek Kołodziejczyk.  Prezydent RP przyznał także Barbarze Bogdańskiej Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za zasługi w działalności na rzecz rozwoju dialogu społecznego. Podczas uroczystości Marszałek Województwa Lubelskiego, Sławomir Sosnowski wręczył również odznaczenia Samorządu Województwa Lubelskiego: Odznaki Honorowe” Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”, Medale Pamiątkowe Województwa Lubelskiego oraz Grawertony Okolicznościowe. Wojewoda Lubelski, Przemysław Czarnek wręczył dyplomy uznania Wojewody Lubelskiego członkom WRDS.

Po wręczeniu odznaczeń Prezydium WRDS wzięło udział w panelu dyskusyjnym „Lubelski dialog społeczny wczoraj, dziś i jutro”, podczas którego poruszono najistotniejsze aspekty działania WRDS: historię i wybrane problemy działania w dialogu, genezę Komisji Trójstronnej, największe sukcesy Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Lublinie, zasady współpracy i skuteczność działania regionalnego dialogu. Członkowie Prezydium WRDS wyjaśnili czym jest dialog społeczny i czy jego obecna formuła jest wystarczająca, a także poruszyli kwestię planów na przyszłość i wizji rozwoju dialogu społecznego.

W dalszej części uroczystości miał miejsce występ artystyczny zespołu jazzowego „Bardzo Dobra Kapela”. Wydarzenie zakończył Przewodniczący WRDS Województwa Lubelskiego, Sławomir Sosnowski dziękując członkom WKDS oraz WRDS za trud włożony w tworzenie lubelskiego dialogu społecznego oraz zaproszonym gościom za uczestnictwo w uroczystości.