Podpisanie umów dotacyjnych

8 lipca 2022 roku w Lublinie odbyło się uroczyste podpisanie umów o realizację zadania publicznego „Plenery edukacyjne”. Spotkanie było okazją do poznania działalności trzech fundacji i jednego stowarzyszenia, które za dotacje przekazane przez Zarząd Województwa Lubelskiego zorganizują letnie zajęcia ekologiczne w sumie dla pół tysiąca dzieci z naszego regionu. W imieniu Zarządu umowy o łącznej wartości 200 tysięcy zł sygnował Wicemarszałek Michał Mulawa.

Przypomnijmy, że „Plenery edukacyjne”, to premierowy – w obszarze ekologii – konkurs ofert na najlepsze projekty związane z organizacją letnich jedno- lub kilkudniowych zajęć dla dzieci i młodzieży ze szkół naszego regionu na terenie lubelskich obszarów chronionych. Jego celem jest edukacja ekologiczna młodych mieszkańców województwa, w tym przekaz wiedzy na temat bogactwa przyrodniczego regionu lubelskiego oraz form jego ochrony, a także kształtowanie odpowiednich postaw wobec szans i zagrożeń współczesnego środowiska naturalnego.

 Dzieci często spędzają dziś wakacje w wirtualnym świecie, a my chcemy je wyciągnąć z domu i pokazać piękne miejsca w Lubelskiem. Zainteresowanie konkursem było bardzo duże, dlatego już ruszamy z kolejną edycją – mówił Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa.

Zapowiadając drugą transzę środków na edukację ekologiczną najmłodszych mieszkańców regionu, wicemarszałek gratulował udanych projektów w pierwszej edycji konkursu.

Najbardziej rozbudowane przedsięwzięcie zaplanowała Fundacja Smaki Kultury z Lublina. To sierpniowe „Zielone półkolonie” dla 90. dzieci, czyli trzy turnusy pięciodniowych warsztatów wyjazdowych, które będą realizowane zarówno na terenie obydwu parków narodowych, a także w parkach krajobrazowych – Kazimierskim, Kozłowieckim i w Janowie Lubelskim. Grupę docelową stanowić będą uczniowie szkół podstawowych, uczęszczający do lubelskich placówek oświatowych. Umowę na kwotę dotacji 113 230 zł sygnował w imieniu Fundacji prezes Robert Pływacz.

Pięciodniowe warsztaty za dotacyjne pieniądze z budżetu Województwa Lubelskiego zorganizuje też Stowarzyszenie Cichosz z Milanowa. Zajęcia pt. „Plenery edukacyjne dla dzieci z Gminy Milanów” odbędą się w Poleskim Parku Narodowym – zarówno w Ośrodku Dydaktycznym PPN, jak i na ścieżkach dydaktycznych. Weźmie w nich udział 100 uczniów milanowskiej szkoły podstawowej z klas I-IV. Umowę na kwotę dotacji 9 732,50 zł w imieniu Stowarzyszenia sygnował prezes zarządu Konrad Dąbrowski, któremu towarzyszyła wiceprezes Stowarzyszenia Ewa Dąbrowska.

Dwutorową ofertę ekologiczną dla 200. przyrodników w różnym wieku przygotowała Fundacja Biznes Edukacja Rozwój. W ramach projektu pt. „Plenery ekologiczne dla dzieci w Poleskim Parku Narodowym” w sierpniu lub wrześniu br. odbędą się zarówno jednodniowe (dla dzieci klas I-III), jak i dwudniowe (dla dzieci klas IV-VIII) warsztaty ekologiczne. Umowę na kwotę dotacji 44 800,00 zł w imieniu Fundacji sygnował prezes zarządu Robert Cybulak, któremu towarzyszyła jedna z fundatorek Fundacji, Monika Ornal-Olech.

Ostatni wybrany do realizacji projekt przygotowała Fundacja Dobra Droga. Wyjazdy na warsztaty przyrodnicze do Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie w gminie Janów Lubelski (do Porytowego Wzgórza i uroczyska „Kruczek”) organizowane będą pod hasłem „Przyroda wokół nas” i odbędą się dokładnie 19 września br., czyli w Dniu Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk. Program przeznaczony jest dla 110. osób, w tym 55. dzieci szkolnych z klas I-VIII oraz 55. młodzieży ze szkół średnich. Umowę na kwotę dotacji 32 230,00 zł sygnowali w imieniu Fundacji prezes Łukasz Dąbski i wiceprezes Katarzyna Rożek.

Piątkowe spotkanie było transmitowane w internecie. Zapraszamy do obejrzenia relacji z wideokonferencji „Plenery edukacyjne” (link otwiera się w nowym oknie).

galeriaGALERIA