XXXIII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce 28 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2.

Jednolity porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Wybór sekretarzy obrad.
 3. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 5. Informacja z prac Zarządu Województwa Lubelskiego.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie:
  7.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego z autopoprawką;
  7.2. zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok z autopoprawką i autopoprawką nr 2;
  7.3. wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie w trybie bezprzetargowym na okres od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. przez Województwo Lubelskie Towarzystwu Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”, nieruchomości ozn. w ewidencji gruntów jako działka nr 185/2, położonej w miejscowości Cholewianka;
  7.4. zmiany Statutu Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych;
  7.5. wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego z dnia 28 lipca 2017 r. znak PN-II.4131.278.2017;
  7.6. udzielenia pomocy finansowej Gminie Dziemiany w 2017 r. przez Województwo Lubelskie na zadania własne;
  7.7. udzielenia pomocy finansowej Gminie Sulęczyno w 2017 r. przez Województwo Lubelskie na zadania własne;
  7.8. udzielenia pomocy finansowej Gminie Lipusz w 2017 r. przez Województwo Lubelskie na zadania własne.
 8. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 9. Sprawy różne, wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

 

komplet materiałów