Zgłoś swój sposób na  sukces!

Prowadzisz firmę na terenach wiejskich województwa lubelskiego? Tworzysz przy tym nowe miejsca pracy lub realizujesz ciekawe pomysły na rzecz lokalnych społeczności? Jeśli tak, weź udział w XIX edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich „Sposób na Sukces”.

Główny organizator konkursu, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, informuje, że do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia realizowane przez osoby fizyczne i prawne w zakresie związanym z rozwojem przedsiębiorczości i tworzące nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkańców. W tegorocznej edycji oceniane będą inicjatywy uruchomione w okresie od 1 lipca 2017 do 28 lutego 2019 roku. Laureaci zostaną wyłonieni w czterech kategoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej oraz inicjatyw społecznych. W tej ostatniej oceniane będą m.in. spółdzielnie socjalne, gminy i zakłady aktywizacji zawodowej.

Przy ocenie zgłoszeń jurorzy będą brać pod uwagę m.in. to, czy przedsięwzięcie:

  • powstało bez większego (nieprzekraczającego 25%) zewnętrznego wkładu finansowego lub z wykorzystaniem zasobów lokalnych – naturalnych, ekonomicznych, kulturalnych (tzw. „coś z niczego”),
  • nosi znamiona innowacyjności;
  • wpisuje się w działania na rzecz ograniczenia skutków niekorzystnych zmian klimatu, a także włączenia społecznego i zmniejszenia ubóstwa na obszarach wiejskich;
  • wykorzystuje w prowadzonej działalności środki finansowe z UE lub innych programów pomocowych,
  • prowadzi aktywną działalność społeczną i współpracuje z innymi podmiotami (samorządowymi, naukowymi, pozarządowymi itp.).

UWAGA!

Zgłoszenia konkursowe inicjatyw z terenu województwa lubelskiego należy kierować na adres Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli w terminie do 15 marca 2019 roku. Można je składać osobiście lub za pośrednictwem innych instytucji lub organizacji (np. starostwa, urzędu gminy, lokalnej grupy działania czy organizacji branżowej).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową zamieszczoną na stronie LODR oraz głównego organizatora konkursu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.