Sposób na biznes

Hobby może stać się dochodowym biznesem, jeżeli wytwarzanie produktów regionalnych zostanie ujęte w karby obowiązujących przepisów – to zasadniczy wniosek konferencji pt. „Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski jako pierwszy krok do rozwoju przedsiębiorczości” zorganizowanej 29 września br. w Bychawie przez Departament Rolnictwa i Środowiska. Wydarzenie było adresowane do lokalnych producentów tradycyjnej żywności z województwa lubelskiego zainteresowanych rozwojem swojego biznesu opartego o surowce rodzimego rolnictwa.

Informacja jest kluczem do sukcesu – powiedział wicemarszałek Grzegorz Kapusta otwierając konferencję – Musimy zatem na bieżąco uzupełniać wiedzę o zasadach sanitarnych, przepisach prawnych i podatkowych oraz o systemie znakowania produktów lokalnych, jeżeli chcemy poważnie myśleć o przekształceniu domowej produkcji żywności w przynoszącą dochody firmę.

Poszczególne wykłady dotyczyły zasad sprzedaży bezpośredniej, możliwości pozyskania dotacji na rozwój lokalnej przedsiębiorczości, kwestii podatkowych oraz promocji produktów regionalnych. Uczestnicy konferencji mieli także okazję zapoznać się z doświadczeniami lubelskich producentów, którzy wypłynęli na szersze wody przedsiębiorczości. Tematyczne prezentacje przedstawili m. in. dyrektor Departamentu Rolnictwa i Środowiska Sławomir Struski, który omówił dotychczasowe doświadczenia z realizacji projektu „Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski” oraz z-ca dyrektora Departamentu PROW Mateusz Winiarski prezentujący możliwości finansowania produkcji żywności wysokiej jakości.

Miłym akcentem konferencji było uhonorowanie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice za współpracę z samorządem województwa lubelskiego w promocji produktów tradycyjnych. Okolicznościowy dyplom uznania wręczyli przewodniczącej Stowarzyszenia Feliksy Gorzkowskiej wicemarszałek Grzegorz Kapusta i dyrektor Sławomir Struski.

galeriaGALERIA