Segregacja odpadów po nowemu

Już 1 lipca 2017 r. wejdą przepisy, które ujednolicą sposoby selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zgodnie z nimi śmieci będziemy dzielić na cztery frakcje. Do pojemnika/worka niebieskiego trafi papier, do zielonego – szkło (z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne – biały i szkło kolorowe – zielony pojemnik/worek), żółtego – metale i tworzywa sztuczne, a do brązowego – odpady ulegające biodegradacji. Takie zasady będą obowiązywały dla całego kraju.

Jak podaje Ministerstwo Środowiska, na 2100 gmin, które przekazały informacje, ok. 1400, czyli blisko 70 proc. prowadziło już selektywne zbieranie odpadów w podziale na 4 lub więcej frakcji (dane za rok 2014).

W kwestii wymiany pojemników na odpady na te we właściwych kolorach wprowadzono pięcioletni okres przejściowy. Więcej informacji na ten temat czytaj na stronie Ministerstwa Środowiska.

Jednocześnie przypominamy, że na poziomie województwa politykę w zakresie gospodarki odpadami wyznacza „Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022″ (PGO 2022) uchwalony przez Sejmik Województwa Lubelskiego 2 grudnia 2016 r. PGO 2022 dotyczy odpadów wytworzonych na obszarze województwa oraz przywożonych na jego obszar, w tym odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji, opakowaniowych i odpadów niebezpiecznych. Dokument wyznacza cele i zadania z zakresu gospodarki odpadami obejmujące lata 2016-2022. Więcej na ten temat piszemy tutaj.

do-pobraniaDO POBRANIA