Rusza pomoc na przetwórstwo produktów rolnych

Od 5 lipca br. można się starać o pieniądze na budowę, modernizację budynków i zakup urządzeń potrzebnych do prowadzenia działalności związanej z przetwórstwem produktów rolnych. Tego dnia rusza przygotowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa konkurs dla rolników oraz ich małżonków lub domowników, którzy są objęci ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie.

Wnioski o przyznanie pomocy na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” finansowane z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będzie można składać do 3 sierpnia 2017 r. w oddziałach regionalnych ARiMR.

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji, maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Wysokość wsparcia na tego typu przedsięwzięcia nie może przekraczać 300 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020. Minimalna wysokość pomocy, jaką można otrzymać, nie może być mniejsza niż 10 tys. zł.

Zainteresowani takim wsparciem będą zobowiązani do podjęcia działalności gospodarczej związanej m.in. z przetwarzaniem mięsa, owoców i warzyw, mleka, zbóż, ziemniaków a także z produkcją olejów i innych tłuszczów płynnych.

Szczegółowe informacje na temat naboru oraz niezbędne dokumenty zamieszczone są na stronie internetowej arimr.gov.pl.