Zarząd Województwa Lubelskiego

 

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów”, w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

  1. Termin składania wniosków: od 20.05.2019 r. do 05.06.2019 r.
  2. Miejsce składania wniosków: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin, pokój 519 w dni robocze w godzinach: 8:00-15:00.
  3. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy zostały zamieszczone na stronie lubelskie.pl oraz www.prow.lubelskie.pl.
Umowa o przyznanie pomocy

Wniosek o przyznanie pomocy

Wniosek o płatność