Narodowa Wystawa Rolnicza w Poznaniu

W dniach 30 listopada – 2 grudnia br. w Poznaniu odbędzie się Narodowa Wystawa Rolnicza, organizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Jak informują organizatorzy, wystawa ta jest kluczowym wydarzeniem dla polskiego sektora rolno-spożywczego, wpisującym się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Głównym celem wydarzenia jest pokazanie aktualnego oblicza polskiej wsi oraz przemian, jakie dokonały się na przestrzeni lat. Narodowa Wystawa Rolnicza przedstawi koncepcję współczesnej wsi, charakteryzującej się nowoczesnością, wielowarstwowością i szybkim rozwojem. Nie zabraknie więc ekspozycji zwierząt i maszyn, a także pokazów nowoczesnych zastosowań technologii w rolnictwie.

Wystawa będzie zlokalizowana na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w trzech pawilonach. Pawilon nr 7 dedykowany będzie polskiej żywności wysokiej jakości. Odbywać się tu będą liczne degustacje, pokazy kulinarne, a także konkursy, zabawy i animacje dla dzieci. Swoje osiągnięcia zaprezentują m.in. koła gospodyń wiejskich, szkoły rolnicze, urzędy marszałkowskie, organizacje branżowe i gospodarstwa agroturystyczne. Na wspólnym stoisku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, pracownicy tych jednostek odpowiadać będą na pytania zwiedzających. Swoje stoisko zaprezentuje także Krajowa Spółka Cukrowa, partner wydarzenia.

W pawilonie nr 8 oglądać będzie można ekspozycję prezentującą historyczne i współczesne maszyny rolnicze oraz najnowocześniejsze urządzenia, takie jak np. drony wykorzystujące system GPS do aplikowania nawozów podczas upraw. Planowane jest wspólne stoisko instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz doradztwa rolniczego. Na poszczególnych stoiskach zwiedzający będą mogli zapoznać się z zakresem działalności oraz najważniejszymi osiągnięciami prezentowanych jednostek. Przygotowane prezentacje będą miały charakter otwarty i interaktywny. Będzie to m.in. konkurs wiedzy ekologicznej, prezentacja ula edukacyjnego oraz pokaz tłoczenia oleju i etapów produkcji piwa. Swoją wiedzą dzielić się będą również uniwersytety oraz jednostki, które na co dzień dbają o jakość produktów i zdrowie zwierząt hodowanych na wsi.

W pawilonie 8A prezentowane będą zwierzęta z polskiej hodowli, w tym konie, owce, kozy, króliki, drób oraz bydło ras mlecznych i mięsnych, takich jak holsztyńsko-fryzyjska czy czerwona polska.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.narodowawystawarolnicza.pl.

galeriaGALERIA