Nadzwyczajna pomoc dla producentów mleka i świń

Producenci mleka i świń już wkrótce będą mogli ubiegać się o refundację kosztów zakupu zwierząt. Nabór wniosków  o nadzwyczajną pomoc dostosowawczą rozpocznie się 18 marca br. w oddziałach Agencji Rynku Rolnego.

Stawki pomocy kształtują się następująco:

  • refundacja do zakupu bydła hodowlanego od 1000 zł do 2500 zł, w zależności od kategorii wiekowej oraz 4000 zł w przypadku zakupu buhaja,
  • refundacja do zakupu świń hodowlanych od 150 zł do 350 zł, w zależności od kategorii wiekowej oraz 500 zł w przypadku zakupu knura,
  • wyrównanie ceny sprzedaży świń ze strefy objętej restrykcjami z tytułu ASF, nie więcej niż:
  • 2,00 zł za kg masy tuszy w odniesieniu do świń sprzedanych w okresie od 1 września do 31 grudnia 2016 r.,
  • 1,50 zł za kg masy tuszy w odniesieniu do świń sprzedanych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.

Szczegółowe informacje nt. naboru wniosków znajdują się na stronie internetowej → arr.gov.pl.

do-pobraniaDO POBRANIA

Ogóle zasady uczestnictwa w mechanizmach