Młodzi mistrzowie recyklingu poszukiwani!

Fundacja Chlorofil oraz sprawujący honorowy patronat nad projektem Marszałek Województwa Lubelskiego zapraszają uczniów klas 4-7 szkół podstawowych z regionu lubelskiego do uczestnictwa w ogólnopolskim konkursie ekologicznym „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady”. Na laureatów czekają: wycieczka do parku narodowego (I miejsce) oraz wizyty studialne do instalacji recyklingu (II i III miejsce). Organizator przyzna dodatkowo 10 wyróżnień w postaci nagród rzeczowych.

W ramach konkursu nauczyciele otrzymają scenariusz przeprowadzenia 45-minutowej lekcji, podczas której przekażą uczniom niezbędną wiedzę, zapoznają ich z grami edukacyjnymi do rozwiązania w aplikacji Flash. Udostępniony zostanie także komiks nt. znaczenia prawidłowego postępowania z odpadami w wersji papierowej lub elektronicznej. Po rozwiązaniu dwóch gier edukacyjnych i przeczytaniu komiksu, każdy zespół uczestników odpowiada na 10 pytań zamkniętych oraz 5 pytań otwartych. Formularz odpowiedzi na pytania zamknięte należy wysłać e-mailem lub razem z odpowiedziami na pytania otwarte.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin, scenariusz warsztatów dla nauczycieli oraz pytania otwarte, znajdują się na stronie internetowej. Na zgłoszenia zespołów organizator czeka do 15 stycznia 2018 roku. Zachęcamy zespoły z lubelskich placówek do udziału w konkursie i trzymamy kciuki!

do-pobraniaDO POBRANIA