Kulinarny szlak wschodniej Polski pierwszym krokiem do rozwoju przedsiębiorczości

Rolników i przetwórców żywności, producentów wyrobów wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych, lokalne grupy działania oraz wystawców zainteresowanych współpracą promocyjną z Samorządem Województwa Lubelskiego, serdecznie zapraszamy na spotkanie w Bychawie! O rozwoju przedsiębiorczości na wsi w kontekście produkcji i przetwórstwa żywności będziemy rozmawiać w Bychawskim Centrum Kultury w piątek 29 września.

W trakcie organizowanej wspólnie przez Marszałka Województwa Lubelskiego i Burmistrza Bychawy konferencji będą przedstawione wymogi obowiązujące przy wytwarzaniu produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych, a także kwestie związane z dystrybucją i marketingiem żywności wytwarzanej przez małych producentów. Referować dla Państwa będą m.in. specjaliści z: Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości, Zakładu Ekonomiki Rybackiej Morskiego Instytutu Rybackiego, Izby Administracji Skarbowej w Lublinie i spółki Industi. Sporo uwagi poświęcimy dobrym praktykom. Swoje doświadczenia w Bychawie przedstawią reprezentanci Inkubatora Przetwórczego w Dwikozach oraz tamtejszego Centrum Produktu Lokalnego, a także kilku lokalnych serowarni.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Wszystkich zainteresowanych prosimy o potwierdzenie udziału w terminie do 26 września br., na adres email: rafal.serej@lubelskie.pl. Dalsze informacje nt. spotkania można uzyskać pod lubelskim numerem tel. (81) 44 16 538.

do-pobraniaDO POBRANIA