Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w roku 2022 pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie lubelskim na lata 2020 – 2025”

Potrzeba realizacji niniejszego programu wynika przede wszystkim z sytuacji epidemiologicznej. Streptococcus pneumoniae jest najczęstszym patogenem wywołującym zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych u osób powyżej 65 roku życia. Niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ze strony pneumokoków wynika między innymi z ich wyjątkowej zjadliwości, powszechności ich występowania, a także rosnącej w ostatnich dekadach zapadalności na choroby pneumokokowe oraz oporności bakterii na antybiotyki.

W związku z powyższym podejmowane są działania w przedmiotowym zakresie, których celem jest poprawa stanu zdrowia osób dorosłych powyżej 65 roku życia zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego poprzez przeprowadzenie skutecznych szczepień przeciwko pneumokokom.

 

Szczegółowe informacje na stronie BIP UMWL (strona otwiera się w nowym oknie)