Wojewódzki Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych

30 maja w Muzeum Wsi Lubelskiej odbędzie się Wojewódzki Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych, eliminacje do ogólnopolskiego konkursu w Kazimierzu Dolnym. Organizatorem wydarzenia jest Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.

Zachęcamy kapele ludowe, zespoły śpiewacze, instrumentalistów i śpiewaków do uczestnictwa w przesłuchaniach powiatowych.

 Szczegółowe informacje, wraz z regulaminem i terminami spotkań, znajdują się na stronie  Organizatora.