Warsztaty tematyczne w Brukseli

W dniach 30 maja – 1 czerwca w Brukseli odbyły się warsztaty w ramach platformy inteligentnej specjalizacji (S3) z tematyki ogrzewania i chłodzenia. Spotkanie było doskonałą okazją do zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi z dziedziny ogrzewania i chłodzenia oraz wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami warsztatów. Nasz region reprezentowali Tomasz Harkot oraz Elżbieta Kasperska pracownicy Regionalnego Biura Energii.

Sesje warsztatów zostały podzielone na dwie części:

  • sesje technologiczne;
  • sesje finansowe.

W ramach powyższych sesji uczestnicy warsztatów mogli zapoznać się z informacjami dotyczącym m. in.:

  • odnawialnych technologii grzewczych i chłodniczych, w tym pomp ciepła;
  • lokalnych systemów ogrzewania i chłodzenia;
  • ekonomicznego potencjału efektywności energetycznej w sektorze ogrzewania i chłodzenia;
  • współpracy międzyregionalnej oraz tworzenia partnerstw energetycznych;
  • lokalnych form finansowania ogrzewania i chłodzenia (ESCO, EBOR, EBI, finansowania przez środki UE).

Drugiego dnia warsztatów przedstawiciel Województwa Lubelskiego Tomasz Harkot zaprezentował w ramach prezentacji doświadczeń regionów/miast informacje na temat działań podejmowanych w naszym regionie, na rzecz poprawy efektywności energetycznej oraz wykorzystywania odnawialnych źródeł energii (na przykładzie działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE).