Przeszkoliliśmy pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej

W dniu 22 listopada Zespół Doradców Energetycznych przeprowadził pilotażowe szkolenie dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej realizowane w ramach Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Szkolenie odbyło się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

Podstawą realizacji cyklu szkoleń jest Program „Czyste Powietrze” Działanie 7. PCP Włączenie pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej w działania informacyjne w zakresie efektywnego wykorzystywania energii w domu/mieszkaniu, możliwości pozyskania środków na wymianę kotłów, uzyskanie dodatków energetycznych, środków pieniężnych na dofinansowanie ogrzania domów/mieszkań. Resortem wiodącym programu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  we współpracy z Ministerstwami: Energii (w tym URE), Infrastruktury i Budownictwa oraz Środowiska.

W przeprowadzonym szkoleniu, wzięło udział 19 pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu województwa lubelskiego. Szkolenie obejmowało następującą tematykę: poprawa jakości powietrza, aspekty ochrony środowiska – uwarunkowania prawne dla osób fizycznych, termomodernizacja budynków mieszkalnych,  ciepło systemowe, odnawialne źródła energii w sektorze mieszkaniowym,  aspekty prawidłowego użytkowania mieszkań i domów, racjonalne wykorzystanie energii cieplnej i elektrycznej,  możliwości dofinansowania przedsięwzięć w zakresie EE i OZE w budownictwie dla osób fizycznych.

do-pobraniaDO POBRANIA

galeriaGALERIA