W dniu 1 września 2019 r. Doradcy Energetyczni byli obecni na Dożynkach Powiatu Chełmskiego w Rejowcu. Tam udzielali konsultacji na temat rządowych programów dofinansowujących zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii do wytwarzania energii elektrycznej na własne potrzeby.

Dotyczyło to następujących programów:

  • „Mój prąd” skierowany do gospodarstw domowych w celu zwiększenia produkcji energii elektrycznej z mikroźródeł fotowoltaicznych,
  • „Agroenergia” skierowany do rolników indywidualnych w celu wsparcia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach indywidualnych.

Zainteresowanie było bardzo duże.