W dniach 13-15 listopada doradcy energetyczni z Regionalnego Biura Energii Urzędu Marszałkowskiego brali udział w Targach „Energetics”, które odbyły się w hali MTL Lublin. Udzielali informacji o Odnawialnych Źródłach Energii, opłacalności instalacji oraz sposobach uzyskania dofinansowania na ich zakup i montaż.

Oprócz porad ustnych i rozdawania materiałów informacyjnych pracownicy RBE UMWL demonstrowali praktyczne zastosowanie pompy ciepła, kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych i turbiny wiatrowej na specjalnej platformie edukacyjnej.

Od doradców RBE można było dowiedzieć się o zasadach i warunkach udziału w programie „Czyste powietrze”, który umożliwia otrzymanie dotacji i niskooprocentowanego kredytu na montaż pieca ekologicznego piątej generacji, ocieplenie budynków czy wymianę okien.

Doradcy energetyczni Regionalnego Biura Energii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego pracują w ramach projektu „Ogólnopolski System Wsparcia Doradztwa dla Sektora Publicznego, Mieszkaniowego oraz Przedsiębiorstw w Zakresie Efektywności Energetycznej i OZE” Podziałanie 1.3.3 POIiŚ.