Czysta energia i powietrze – gorące tematy. Co interesowało mieszkańców Sernik i Jastkowa?

Warunki dofinansowania do inwestycji, zasady rozliczeń z wykonawcami instalacji sprzyjających produkcji czystej energii były głównymi tematami rozmów, które prowadzili 11 października doradcy energetyczni z Regionalnego Biura Energii UMWL.

W spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Gminy Serniki wzięło udział kilkudziesięciu mieszkańców, wójt Stanisław Marzęda i Henryk Smolarz, dyrektor Regionalnego Biura Energii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Mieszkańcy pytali głównie o warunki przyznania dotacji na ocieplenie budynków, pompy ciepła, instalację pieców piątej generacji, fotowoltaiki, kolektorów słonecznych, wymiany okien.

– Budynki, dla których pozwolenie na budowę wydano przed 2002 rokiem mogą być modernizowane kompleksowo. Ważne jest, żeby materiały użyte do remontów spełniały normy, a piece były piątej generacji. Przy wymianie należy pamiętać o poświadczeniu utylizacji starego pieca i fakturach na zakupy – mówił Henryk Smolarz.

Wójt Stanisław Marzęda dodał, że jeżeli mieszkańcy gminy będą mieli kłopoty z wypełnieniem wniosków bądź realizacją inwestycji w Urzędzie Gminy otrzymają wszelką pomoc w tym zakresie.

Dyrektor oraz doradcy odpowiadali na dziesiątki pytań.

Po ponad godzinnej dyskusji uczestnicy przeszli na parking gdzie zapoznawali się z ruchomym demonstratorem technologii do produkcji czystej energii. Poznali działanie fotowoltaiki, pompy ciepła, kolektorów słonecznych a nawet turbiny wiatrowej. Informacji udzielał dyr. Henryk Smolarz.

W Sernikach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa lubelskiego zainstalowano już 531 instalacji solarnych do podgrzewania wody i 22 piece na biomasę. Za 1,66 miliona złotych wykonano termomodernizację szkoły w Woli Sernickiej.

 Po południu demonstrator technologii OZE i doradcy byli już w Jastkowie. W spotkaniu z mieszkańcami uczestniczyła Teresa Kot, wójt gminy. Pytania dotyczyły głównie pomp ciepła i fotowoltaiki.

W ramach RPO w gminie Jastków w sumie zamontowanych zostanie 700 instalacji solarnych. Wartość  łączna projektów to 7 682 399 zł zaś kwota dofinansowania 6 033 503,99 zł. Z RPO dofinansowano również min. przebudowę budynku po byłej Szkole Podstawowej w Sieprawicach i jego adaptację na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Koszty ogółem to 1 488 770,22 zł. Koszty kwalifikowane  420 654,46 zł, kwota dofinansowania 357 556,27 zł. Program objął także przebudowę zespołu pałacowo – parkowego w Panieńszczyźnie. Koszty ogółem 2 346 696,65 zł, koszty kwalifikowane 1 628 522,72 zł, kwota dofinansowania 1 384 244,23 zł

A oto pytania, które zadawali mieszkańcy Sernik i Jastkowa oraz odpowiedzi udzielone na nie:

  • Jaka jest wysokość dotacji do termomodernizacji?

Zależy od dochodu na domownika. Waha się od 30 do 90 procent kosztów. Szczegółowa tabela znajduje się na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

  • Gdzie można złożyć wniosek o dotację?

Należy je składać za pośrednictwem Internetu poprzez stronę WFOŚiGW Lublin lub osobiście w siedzibie urzędu przy ul. Spokojnej 7 w Lublinie.

  • Co zrobić gdy brakuje pieniędzy na wkład własny?

Program obejmuje udzielenie pożyczki oprocentowanej na ok. 2,5 procenta na okres do 15 lat na wkład własny w termomodernizację.

  • Czy z programu można dostać dofinansowanie do pompy ciepła?

Tak, jeżeli pompa ciepła jest jedynym źródłem ogrzewania.

  • Czy dofinansowanie obejmuje ogniwa fotowoltaiczne?

Nie. Na montaż instalacji można otrzymać preferencyjny kredyt rozłożony do 15 lat.

  • Ile jest czasu na składanie wniosków?

Wnioski można składać do 2027 roku. Dofinansowanie obejmuje również inwestycje rozpoczęte po 1 stycznia 2018, ale jeszcze nie odebrane.

  • Czy urzędy wyznaczą wykonawcę inwestycji?

Nie, firmę wybieramy sami, ale trzeba pamiętać o udokumentowaniu fakturami VAT poniesionych wydatków.

  • Czy robociznę można wykonać samemu czy musi być też faktura na pracę?

Prace przy montażach można wykonać samodzielnie, ale pamiętajmy o fakturach za materiały.

Regionalne Biuro Energii UMWL dziękuje władzom gmin za pomoc w organizacji spotkań z mieszkańcami Sernik i Jastkowa.

galeriaGALERIA