W dniu 4 lutego br. w siedzibie Ambasady RP w Królestwie Belgii odbyło się spotkanie poświęcone trwającym przygotowaniom  do 5. edycji zawodów biegowych Polish Run, które odbywają się w Brukseli i planowane są na  dzień 5 września  2021 roku .

W spotkaniu uczestniczył Ambasador RP w Królestwie Belgii Pan Artur Orzechowski,  Wicekonsul ds. Polonii Pan Kacper Szyndlarewicz i Pan Paweł Stasikowski  Radca-Minister  Kierownik Referatu ds. Polityczno-Ekonomicznych oraz  Dyrektor Polskiej Organizacji Turystycznej  Pani Dominika Szulc. Dom Polski Wschodniej w Brukseli reprezentowany był przez przedstawicieli pięciu województw wchodzących w jego skład tj.: województwa lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Głównym tematem poruszanym podczas czwartkowego spotkania były przygotowania do zawodów biegowych Polish Run. Wydarzenie planowane przez organizatorów  na miesiąc wrzesień, skierowane jest na promocję Polski Wschodniej. Organizatorzy zawodów pragną zachęcić wszystkie osoby kochające sport oraz zdrowy i aktywny styl życia do zapisywania się jako uczestnicy. Ubiegłoroczna edycja, tak jak wszystkie tego typu wydarzenia, odbyła się w formule wirtualnej, ale Dom Polski Wschodniej, który jest głównym organizatorem dokłada wszelkich starań, aby w roku bieżącym zawody, przy zachowaniu wszelkich wymogów bezpieczeństwa, mogły odbyć się w sposób tradycyjny.

Organizatorzy planują uruchomienie zapisów już w lutym. Więcej informacji o zawodach można znaleźć na stronie: http://www.polishrun.eu/

W trakcie spotkania w Ambasadzie omawiano również inne planowane przez  Dom Polski Wschodniej wydarzenia i inicjatywy. Przypominamy, iż w tym roku Dom Polski Wschodniej, którego koordynatorem jest obecnie województwo lubelskie rozpoczął już organizację pierwszych spotkań wirtualnych z cyklu Kawa z Ekspertem, na które zapraszani są eksperci z Komisji Europejskiej oraz innych instytucji unijnych. Jest to okazja do bezpośredniego kontaktu i dyskusji z osobami odpowiedzialnymi na co dzień za przygotowywanie i wdrażanie przepisów unijnych.

Ponadto podczas spotkania rozmawiano o Europejskim Roku Kolei, w który Dom Polski Wschodniej planuje włączyć się wspólnie z Polskim Przedstawicielstwem PKP S.A. w Brukseli. Na podkreślenie w sposób szczególny zasługuje fakt, iż Marszałek Województwa Lubelskiego – Jarosław Stawiarski jest Sprawozdawcą opinii Europejskiego Komitetu Regionów dot. Europejskiego Roku Kolei 2021.

W tym roku planujemy również  zorganizowanie konferencji na temat Programów Interreg i ich znaczenia dla rozwoju regionów Polsk Wschodniej czy też Seminarium na temat Strategii makroregionalnych i transgranicznych. Zaś już pod koniec kwietnia Dom Polski Wschodniej będzie organizatorem jednego z paneli dyskusyjnych podczas Samorządowego Kongresu Gospodarczego II Forum Regionów Trójmorza, który odbędzie się w formie on-line. Więcej o wydarzeniu można przeczytać na stronie: https://congress.lubelskie.pl/