Agencja Wykonawcza EACEA zarządzająca programem “Europa dla obywateli” ogłosiła otwarte nabory wniosków!

“Europa dla obywateli” to program Unii Europejskiej wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej.

O dofinansowanie można ubiegać się w ramach:
Komponentu 1. Pamięć o przeszłości Europy – termin do 4 lutego 2020 r. (jeden nabór w roku)
Komponentu 2. Działania 2.1 Partnerstwo miast – najbliższy termin do 4 lutego 2020 r.
Komponentu 2. Działania 2.2 Sieci miast – najbliższy termin do 3 marca 2020 r.
Komponentu 2. Działania 2.3 Projekty społeczeństwa obywatelskiego – termin do 1 września 2020 r. (jeden nabór w roku)

Wnioski należy złożyć do godziny 17:00 (czasu obowiązującego w Brukseli) ostatniego dnia składania wniosków. Szczegółowy plan naborów w 2020 roku znajduje się na stronie internetowej w zakładce “Harmonogram”.

Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o dofinansowanie zachęcamy do zapoznania się z zaproszeniem do składania wniosków oraz nową wersją Przewodnika po programie „Europa dla obywateli” na 2020 rok, który jest podstawowym dokumentem określającym zasady i harmonogram ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu “Europa dla obywateli”.