151 Sesja Plenarna w Brukseli

W Brukseli zakończyła się 151. sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów. Trzydniowa Sesja Plenarna rozpoczęła się 10 października br. uroczystym otwarciem w Parlamencie Europejskim, będącym jednocześnie inauguracją Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.

Wśród najważniejszych tematów – pomoc Ukrainie, kryzys energetyczny i jego konsekwencje dla mieszkańców krajów członkowskich Unii Europejskiej, ale też ochrona klimatu. Uczestnikiem obrad był marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski, będący również członkiem Europejskiego Komitetu Regionów.
Europejski Komitet Regionów podczas sesji plenarnej podziękował samorządom za konkretne przykłady działań dotyczących wsparcia Ukrainy. Wśród wyróżnionych jest także Województwo Lubelskie. Wspólnie z holenderską Prowincję Gelderland zorganizowano półkolonie dla dzieci z Ukrainy w Województwie Lubelskim. – w półkoloniach dla dzieci przebywających na terenie Województwa Lubelskiego uczestniczyło 210 dzieci. Dodatkowo Województwo Lubelskie zorganizowało kolonie dla dzieci żołnierzy ukraińskich, które przyjechały do Polski z obwodu zakarpackiego Ukrainy na czas 14- dniowy wypoczynku – w tych koloniach wzięło udział 24 dzieci.

Europejski Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych Unii Europejskiej. W jego skład wchodzi 350 członków-przewodniczących regionów, burmistrzów i demokratycznie wybranych przedstawicieli regionów i miast z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. Europejski Komitet Regionów może zajmować stanowisko we wszystkich dziedzinach istotnych dla regionów i społeczności lokalnych. Obejmuje to: spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną; zatrudnienie; sprawy społeczne; edukację, młodzież i kulturę; zdrowie publiczne; transport; sport oraz środowisko naturalne, energię i zmianę klimatu.

Podziękowanie dla samorządów za działania wspierające Ukrainę podczas sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (link otwiera się w nowym oknie)