img
05-08-2015
imieniny: Emila, Karoliny, Kary
zmień rozmiar czcionki A A A
img
Lubelskie Strona główna
img
img

Ekologia i środowisko naturalne

Województwo lubelskie położone jest na pograniczu - z jednej strony - Niżu Środkowoeuropejskiego, a z drugiej - starych gór Europy Środkowej, w międzyrzeczu Wisły i granicznego Bugu.  Intensywniej zaludniona jest część wyżynna regionu i ma ona charakter strefy rolniczo-osadniczej z wyspowo lub pasmowo rozmieszczonymi fragmentami pełniącymi rolę leśnych, wodno-łąkowych lub stepowych „węzłów ekologicznych". Tereny te tworzą zewnętrzny (zielony) pierścień województwa o szczególnie wysokiej aktywności ekologicznej. Część  nizinna ma charakter strefy rolniczo-leśnej, w której szczególnym bogactwem przyrodniczym wyróżnia się wodno-torfowiskowo-leśna podstrefa Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego związana z doliną Wieprza, która stanowi swoistą oś ekologiczną i krajobrazową. Województwo charakteryzuje prawdziwe bogactwo przyrody (→ czytaj więcej).

Lubelskie jest regionem o niskim stopniu uprzemysłowienia oraz średnim poziomie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Najbardziej  uprzemysłowione tereny zlokalizowane są w środkowym pasie województwa w największych ośrodkach miejskich. Z roku na rok obserwuje się spadek emisji dwutlenku siarki oraz emisji pyłów, co jest wynikiem szeregu prowadzonych działań proekologicznych.

img
Opracuj raport z nami!
28-07-2015 r

Informujemy, że Zarząd Województwa Lubelskiego przystąpił do opracowania "Raportu z wykonania programu ochrony środowiska województwa lubelskiego za lata 2013-2014". Pierwszym etapem przygotowania dokumentu jest zebranie danych z gmin i powiatów naszego regionu niezbędnych do przeprowadzenia analizy stanu środowiska oraz oceny stopnia realizacji zadań proekologicznych ujętych w "Programie ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2012-2015". Zapraszamy do nadsyłania informacji!

» czytaj więcej
Po konsultacjach projektu PDK
28-07-2015 r


Znamy już wyniki konsultacji "Planu działań krótkoterminowych dla strefy lubelskiej - ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu" (PDK) oraz projektu prognozy jego oddziaływania na środowisko, które trwały od 22 do 29 czerwca br.

» czytaj więcej
Ogarnąć górę śmieci
16-07-2015 r

15 lipca br. pracownicy Departamentu Rolnictwa i Środowiska wizytowali jedną z najnowszych w województwie lubelskim inwestycji służących zagospodarowaniu odpadów komunalnych. Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Bełżycach to wspólny projekt 15 gmin zrzeszonych w Związku Gmin "PROEKOB", którego prezesem jest burmistrz Bełżyc Ryszard Góra.

» czytaj więcej
„Plan" ogłoszony
14-07-2015 r

9 lipca br. w Lublinie miała miejsce publiczna prezentacja "Planu działań krótkoterminowych dla strefy lubelskiej-ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu" i prognozy jego oddziaływania na środowisko. Spotkanie adresowane było do samorządowców z naszego regionu.

» czytaj więcej
Dwie aglomeracje do konsultacji
06-07-2015 r

Biała Podlaska i Terespol - to aglomeracje wpisane na listę Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, na obszarach których Sejmik Województwa Lubelskiego planuje wprowadzić zmiany w zakresie wyznaczonych dotychczas granic aglomeracji, a tym samym dostosować te obszary do rozmiarów umożliwiających ich wyposażenie w sieć kanalizacyjną do końca 2015 roku. Korekty wprowadzone zostaną na wniosek zainteresowanych gmin, a proces weryfikacji zostanie zakończony jeszcze w tym roku.

» czytaj więcej
1 2 3 ... 50 51 52 Następna...

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Plany i programy ochrony środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Program ochrony środowiska przed hałasem

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Raporty i Sprawozdania

Wykaz stacji demontażu pojazdów

Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki - rewitalizacja terenów zdegradowanych

imgUrząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602
Redakcja serwisu - Departament Promocji i Turystyki UMWL 
/ Informacje o plikach cookies /