img
02-07-2015
imieniny: Kariny, Serafiny, Urbana
zmień rozmiar czcionki A A A
img
Lubelskie Strona główna
img
img

Ekologia i środowisko naturalne

Województwo lubelskie położone jest na pograniczu - z jednej strony - Niżu Środkowoeuropejskiego, a z drugiej - starych gór Europy Środkowej, w międzyrzeczu Wisły i granicznego Bugu.  Intensywniej zaludniona jest część wyżynna regionu i ma ona charakter strefy rolniczo-osadniczej z wyspowo lub pasmowo rozmieszczonymi fragmentami pełniącymi rolę leśnych, wodno-łąkowych lub stepowych „węzłów ekologicznych". Tereny te tworzą zewnętrzny (zielony) pierścień województwa o szczególnie wysokiej aktywności ekologicznej. Część  nizinna ma charakter strefy rolniczo-leśnej, w której szczególnym bogactwem przyrodniczym wyróżnia się wodno-torfowiskowo-leśna podstrefa Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego związana z doliną Wieprza, która stanowi swoistą oś ekologiczną i krajobrazową. Województwo charakteryzuje prawdziwe bogactwo przyrody (→ czytaj więcej).

Lubelskie jest regionem o niskim stopniu uprzemysłowienia oraz średnim poziomie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Najbardziej  uprzemysłowione tereny zlokalizowane są w środkowym pasie województwa w największych ośrodkach miejskich. Z roku na rok obserwuje się spadek emisji dwutlenku siarki oraz emisji pyłów, co jest wynikiem szeregu prowadzonych działań proekologicznych.

img
Zapraszamy na prezentację dokumentów
02-07-2015 r

We czwartek, 9 lipca br. w Lublinie odbędzie się publiczna prezentacja dwóch regionalnych dokumentów: "Planu działań krótkoterminowych dla strefy lubelskiej - ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu" i prognozy jego oddziaływania na środowisko. Wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony lubelskiego powietrza, zwłaszcza samorządowców z terenu województwa - zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu i trwających do 10 lipca konsultacjach społecznych!

» czytaj więcej
"Kozi Bór" na nowo
22-06-2015 r

Sejmik Województwa Lubelskiego w drodze uchwały na nowo określa Obszar Chronionego Krajobrazu "Kozi Bór". Projekt dokumentu, przygotowany przez Departament Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego we współpracy z Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie oraz Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych, został właśnie przedłożony do konsultacji, które potrwają do 7 lipca br.

» czytaj więcej
Obwieszczenie ZWL
19-06-2015 r

Zarząd Województwa Lubelskiego podaje do publicznej wiadomości informacje o opracowaniu projektu "Planu działań krótkoterminowych dla strefy lubelskiej - ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu" oraz o możliwości składania uwag i wniosków.

» czytaj więcej
Konsultujemy plan działań krótkoterminowych
15-06-2015 r

22 czerwca ruszają konsultacje "Planu działań krótkoterminowych dla strefy lubelskiej - ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu" i prognozy jego oddziaływania na środowisko. Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mają możliwość zgłaszania swoich uwag i wniosków do 29 czerwca br.

» czytaj więcej
Mija termin uzyskania pozwoleń
10-06-2015 r


Przypominamy, że w środę 1 lipca 2015 r. upływa termin uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie środowiska, które nie były dotychczas objęte tym obowiązkiem. Rozszerzoną listę instalacji, dla których wymagane jest obecnie takie pozwolenie, minister środowiska wprowadził 5 września 2014 r.

» czytaj więcej
1 2 3 ... 48 49 50 Następna...

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Plany i programy ochrony środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Program ochrony środowiska przed hałasem

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Raporty i Sprawozdania

Wykaz stacji demontażu pojazdów

Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki - rewitalizacja terenów zdegradowanych

imgUrząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602
Redakcja serwisu - Departament Promocji i Turystyki UMWL 
/ Informacje o plikach cookies /