img
28-11-2015
imieniny: Jakuba, Stefana, Romy
zmień rozmiar czcionki A A A
img
Lubelskie Strona główna
img
img

Ekologia i środowisko naturalne

Województwo lubelskie położone jest na pograniczu - z jednej strony - Niżu Środkowoeuropejskiego, a z drugiej - starych gór Europy Środkowej, w międzyrzeczu Wisły i granicznego Bugu.  Intensywniej zaludniona jest część wyżynna regionu i ma ona charakter strefy rolniczo-osadniczej z wyspowo lub pasmowo rozmieszczonymi fragmentami pełniącymi rolę leśnych, wodno-łąkowych lub stepowych „węzłów ekologicznych". Tereny te tworzą zewnętrzny (zielony) pierścień województwa o szczególnie wysokiej aktywności ekologicznej. Część  nizinna ma charakter strefy rolniczo-leśnej, w której szczególnym bogactwem przyrodniczym wyróżnia się wodno-torfowiskowo-leśna podstrefa Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego związana z doliną Wieprza, która stanowi swoistą oś ekologiczną i krajobrazową. Województwo charakteryzuje prawdziwe bogactwo przyrody (→ czytaj więcej).

Lubelskie jest regionem o niskim stopniu uprzemysłowienia oraz średnim poziomie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Najbardziej  uprzemysłowione tereny zlokalizowane są w środkowym pasie województwa w największych ośrodkach miejskich. Z roku na rok obserwuje się spadek emisji dwutlenku siarki oraz emisji pyłów, co jest wynikiem szeregu prowadzonych działań proekologicznych.

img
Obwieszczenie Zarządu Województwa Lubelskiego
27-11-2015 r

Zarząd Województwa Lubelskiego podaje do publicznej wiadomości informacje o przystąpieniu do opracowania projektu "Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej z wyłączeniem planu działań krótkoterminowych ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu" oraz "Programu ochrony powietrza dla strefy - Aglomeracja Lubelska ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu", a także o możliwości składania uwag i wniosków.

» czytaj więcej
Modernizacja infrastruktury w Parkach Krajobrazowych
25-11-2015 r

Parki krajobrazowe to obszary utworzone w celu ochrony przyrody, a zarazem jej udostępniania wszystkim zainteresowanym. Zadanie to realizowane jest za pomocą różnych narzędzi, wśród nich są m.in. tablice informacyjne oraz terenowe punkty edukacji ekologicznej. W bieżącym roku trzy lubelskie parki krajobrazowe wzbogaciły się właśnie o takie elementy małej infrastruktury turystyczno-edukacyjnej.   

» czytaj więcej
OZE w teorii i praktyce
23-11-2015 r

Ogłaszamy nabór uczestników na konferencję i wizytę studyjną na farmę wiatrową w ramach operacji pt. "Zwiększenie świadomości o OZE liderów i mieszkańców lubelskich wsi". Do uczestnictwa zachęcamy zarówno wójtów, radnych gmin i sołtysów, jak również wszystkich zainteresowanych mieszkańców terenów wiejskich naszego regionu. Warto się pośpieszyć - termin zgłaszania mija 27 listopada!

» czytaj więcej
Jak sprawdzić czy urządzenie zawiera PCB?
19-11-2015 r

W związku z wątpliwościami, jak określić czy dane urządzenie zawiera PCB (polichlorowane bifenyle), Ministerstwo Środowiska opublikowało swoje stanowisko. Dokument z interpretacją przepisów prawa przedstawiamy poniżej.

» czytaj więcej
"Przedsiębiorca z klimatem"
19-11-2015 r

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie dla przedsiębiorców, którzy wdrożyli najciekawsze niskonakładowe rozwiązania obniżające zużycie energii, działania zwiększające efektywność energetyczną lub wprowadzili nowy ekologiczny produkt lub usługi w swojej działalności.

» czytaj więcej
1 2 3 ... 54 55 56 Następna...

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Plany i programy ochrony środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Program ochrony środowiska przed hałasem

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Raporty i Sprawozdania

Wykaz stacji demontażu pojazdów

Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki - rewitalizacja terenów zdegradowanych

imgUrząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602
Redakcja serwisu - Departament Promocji i Turystyki UMWL 
/ Informacje o plikach cookies /