img
11-12-2016
imieniny: Biny, Damazego, Waldemara
zmień rozmiar czcionki A A A
img
Lubelskie Strona główna
img
img

Ekologia i środowisko naturalne

Województwo lubelskie położone jest na pograniczu - z jednej strony - Niżu Środkowoeuropejskiego, a z drugiej - starych gór Europy Środkowej, w międzyrzeczu Wisły i granicznego Bugu.  Intensywniej zaludniona jest część wyżynna regionu i ma ona charakter strefy rolniczo-osadniczej z wyspowo lub pasmowo rozmieszczonymi fragmentami pełniącymi rolę leśnych, wodno-łąkowych lub stepowych „węzłów ekologicznych". Tereny te tworzą zewnętrzny (zielony) pierścień województwa o szczególnie wysokiej aktywności ekologicznej. Część  nizinna ma charakter strefy rolniczo-leśnej, w której szczególnym bogactwem przyrodniczym wyróżnia się wodno-torfowiskowo-leśna podstrefa Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego związana z doliną Wieprza, która stanowi swoistą oś ekologiczną i krajobrazową. Województwo charakteryzuje prawdziwe bogactwo przyrody (→ czytaj więcej).

Lubelskie jest regionem o niskim stopniu uprzemysłowienia oraz średnim poziomie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Najbardziej  uprzemysłowione tereny zlokalizowane są w środkowym pasie województwa w największych ośrodkach miejskich. Z roku na rok obserwuje się spadek emisji dwutlenku siarki oraz emisji pyłów, co jest wynikiem szeregu prowadzonych działań proekologicznych.

img
Program usuwania azbestu zaktualizowany
09-12-2016 r


"Aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego na lata 2016-2032" została przyjęta! Sejmik Województwa Lubelskiego zatwierdził ją na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2016 r. Dokument określa cele i działania w gospodarce odpadami azbestowymi na najbliższe 6 lat.

» czytaj więcej
Zmiany w aglomeracjach Stanin i Wola Uhruska
08-12-2016 r

Stanin - to aglomeracja wpisana na listę Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, którą Sejmik Województwa Lubelskiego planuje obecnie zlikwidować na wniosek wójta gminy. W przypadku aglomeracji Wola Uhruska ulegną zmianie jedynie jej granice i obszar. Konsultacje projektów uchwał Sejmiku w tych sprawach będą trwać od 15 do 21 grudnia 2016 r. Szczegóły znajdą Państwo w ogłoszeniu.

» czytaj więcej
Program usuwania azbestu po uzgodnieniach
28-11-2016 r18 listopada minął termin zgłaszania uwag i wniosków do projektu "Aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego na lata 2016-2032". Poniżej przedstawiamy podsumowanie i wnioski z przebiegu postępowania w tej sprawie.

» czytaj więcej
O pracy z azbestem
24-11-2016 r

Aspekty zdrowotne, prawne i środowiskowe pracy z azbestem były tematem konferencji zorganizowanej 22 listopada w Lublinie przez Okręgowy Inspektorat Pracy w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego oraz Wydziałem Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Spotkanie miało na celu pogłębienie wiedzy, a także wymianę informacji i doświadczeń na temat zagrożeń oraz wymagań wynikających z przepisów bhp przy usuwaniu wyrobów azbestowych.

» czytaj więcej
Konsultacje w sprawie PGO 2022
24-11-2016 r

Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie wykonania "Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022" (PGO 2022). Dokument na nowo określa regiony gospodarki odpadami komunalnymi oraz regionalne instalacje do ich przetwarzania. Uwagi i wnioski w tej sprawie organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego mogą zgłaszać w terminie do 2 grudnia 2016 r. do godz. 8.30.

» czytaj więcej
1 2 3 ... 65 66 67 Następna...

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Plany i programy ochrony środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Program ochrony środowiska przed hałasem

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Raporty i Sprawozdania

Wykaz stacji demontażu pojazdów

Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki - rewitalizacja terenów zdegradowanych

imgUrząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602
Redakcja serwisu - Departament Promocji i Turystyki UMWL 
/ Informacje o plikach cookies /