img
27-08-2016
imieniny: Cezarego, Małgorzaty, Moniki
zmień rozmiar czcionki A A A
img
Lubelskie Strona główna
img
img

Ekologia i środowisko naturalne

Województwo lubelskie położone jest na pograniczu - z jednej strony - Niżu Środkowoeuropejskiego, a z drugiej - starych gór Europy Środkowej, w międzyrzeczu Wisły i granicznego Bugu.  Intensywniej zaludniona jest część wyżynna regionu i ma ona charakter strefy rolniczo-osadniczej z wyspowo lub pasmowo rozmieszczonymi fragmentami pełniącymi rolę leśnych, wodno-łąkowych lub stepowych „węzłów ekologicznych". Tereny te tworzą zewnętrzny (zielony) pierścień województwa o szczególnie wysokiej aktywności ekologicznej. Część  nizinna ma charakter strefy rolniczo-leśnej, w której szczególnym bogactwem przyrodniczym wyróżnia się wodno-torfowiskowo-leśna podstrefa Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego związana z doliną Wieprza, która stanowi swoistą oś ekologiczną i krajobrazową. Województwo charakteryzuje prawdziwe bogactwo przyrody (→ czytaj więcej).

Lubelskie jest regionem o niskim stopniu uprzemysłowienia oraz średnim poziomie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Najbardziej  uprzemysłowione tereny zlokalizowane są w środkowym pasie województwa w największych ośrodkach miejskich. Z roku na rok obserwuje się spadek emisji dwutlenku siarki oraz emisji pyłów, co jest wynikiem szeregu prowadzonych działań proekologicznych.

img
Konsultacje projektu uchwały SWL w sprawie...
29-07-2016 r

Na podstawie uchwały Nr XLVII/824/10 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 10 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 124, poz. 2157, z późn. zm.) Departament Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie informuje o konsultacjach projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

» czytaj więcej
Konsultacje projektu „Programu ochrony...
26-07-2016 r

Na podstawie Uchwały Nr XLVII/824/10 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 10 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 124, poz. 2157, z późn. zm.) Departament Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie informuje o konsultacjach projektu „Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej z wyłączeniem planu działań krótkoterminowych ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu" z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

» czytaj więcej
Kazimierski Park Krajobrazowy po konsultacjach
13-07-2016 r

Zakończyły się konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Uprawnione podmioty, których działalnością statutową jest ochrona przyrody, mogły zgłaszać swoje wnioski do 7 czerwca br. Podczas trwania konsultacji do projektu nie wpłynęły żadne wnioski. Swoje uwagi miała natomiast Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, która dokument zaopiniowała 17 czerwca. Przebieg konsultacji oraz ich rezultaty zostały przedstawione w przyjętym przez Zarząd Województwa Lubelskiego sprawozdaniu.

» czytaj więcej
Aktualizujemy programy ochrony powietrza
27-06-2016 r

Zarząd Województwa Lubelskiego podaje do publicznej wiadomości informacje o przystąpieniu do opracowania projektów aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 z uwzględnieniem pyłu PM2,5" oraz „Programu ochrony powietrza dla strefy - aglomeracja lubelska ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 z uwzględnieniem pyłu PM2,5" oraz o możliwości składania uwag i wniosków.

» czytaj więcej
Lubelskie dla pszczół
23-06-2016 r

"Zrób miejsce pszczołom! To od Ciebie zależy ich los" - takie przesłanie nosi szósta już edycja programu "Z Kujawskim pomagamy pszczołom". Lubelskie chętnie włącza się w ten projekt, którego jednym z efektów ma być utworzenie w każdej gminie czterdziestu Miejsc Przyjaznych Pszczołom. Pomóż nam osiągnąć ten cel i wygraj dla swojej gminy lub dzielnicy specjalną nagrodę!

» czytaj więcej
1 2 3 ... 60 61 62 Następna...

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Plany i programy ochrony środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Program ochrony środowiska przed hałasem

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Raporty i Sprawozdania

Wykaz stacji demontażu pojazdów

Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki - rewitalizacja terenów zdegradowanych

imgUrząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602
Redakcja serwisu - Departament Promocji i Turystyki UMWL 
/ Informacje o plikach cookies /