img
31-05-2016
imieniny: Anieli, Feliksa, Kamili
zmień rozmiar czcionki A A A
img
Lubelskie Strona główna
img
img

Ekologia i środowisko naturalne

Województwo lubelskie położone jest na pograniczu - z jednej strony - Niżu Środkowoeuropejskiego, a z drugiej - starych gór Europy Środkowej, w międzyrzeczu Wisły i granicznego Bugu.  Intensywniej zaludniona jest część wyżynna regionu i ma ona charakter strefy rolniczo-osadniczej z wyspowo lub pasmowo rozmieszczonymi fragmentami pełniącymi rolę leśnych, wodno-łąkowych lub stepowych „węzłów ekologicznych". Tereny te tworzą zewnętrzny (zielony) pierścień województwa o szczególnie wysokiej aktywności ekologicznej. Część  nizinna ma charakter strefy rolniczo-leśnej, w której szczególnym bogactwem przyrodniczym wyróżnia się wodno-torfowiskowo-leśna podstrefa Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego związana z doliną Wieprza, która stanowi swoistą oś ekologiczną i krajobrazową. Województwo charakteryzuje prawdziwe bogactwo przyrody (→ czytaj więcej).

Lubelskie jest regionem o niskim stopniu uprzemysłowienia oraz średnim poziomie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Najbardziej  uprzemysłowione tereny zlokalizowane są w środkowym pasie województwa w największych ośrodkach miejskich. Z roku na rok obserwuje się spadek emisji dwutlenku siarki oraz emisji pyłów, co jest wynikiem szeregu prowadzonych działań proekologicznych.

img
Zmiany w Kazimierskim Parku Krajobrazowym
20-05-2016 r

Sejmik Województwa Lubelskiego w drodze uchwały na nowo określa obszar Kazimierskiego Parku Krajobrazowego (KPK). Przygotowany w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie projekt dokumentu został przedłożony do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, które odbędą się w terminie 31 maja - 7 czerwca 2016 r.

» czytaj więcej
Konsultacje w sprawie aglomeracji Lublin
16-05-2016 r

Rozpoczęły się konsultacje dla projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Lublin. Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie od 17 do 24 maja 2016 r.

» czytaj więcej
Aglomeracja Lublin do konsultacji
09-05-2016 r

Lublin to aglomeracja wpisana na listę Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, na obszarze której Sejmik Województwa Lubelskiego planuje wprowadzić zmiany. O zmiany te wnioskował Prezydent Miasta Lublin w porozumieniu z gminami: Głusk, Wólka, Konopnica oraz miastem Świdnik, współtworzącymi aglomerację Lublin.

» czytaj więcej
Jak walczyć z niską emisją w gminie?
21-04-2016 r

W naszym kraju, co jest unikalnym zjawiskiem na skalę europejską, za największego producenta zanieczyszczeń emitowanych na wysokości do 40 metrów nad ziemią uznaje się jednorodzinne gospodarstwa domowe. Ale to nie wszystko. O tym, co jeszcze powoduje niską emisję i jak sobie z nią radzić, można przeczytać w opracowaniach Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE), które powstały w ramach projektu "Ograniczenie niskiej emisji w gminie".

» czytaj więcej
Zbieraj makulaturę, ratuj konie
21-04-2016 r


Klub Gaja serdecznie zaprasza do udziału w akcji "Zbieraj makulaturę, ratuj konie", prowadzonej w ramach programu edukacji ekologicznej Święto Drzewa. Rocznie każdy z nas zużywa 240 kg papieru. Do wyprodukowania takiej ilości potrzeba czterech drzew albo... 270 kg makulatury. Uczestnicząc w akcji Klubu Gaja uczymy się segregować odpady, chronić środowisko i pomagać zwierzętom.

» czytaj więcej
1 2 3 ... 59 60 61 Następna...

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Plany i programy ochrony środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Program ochrony środowiska przed hałasem

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Raporty i Sprawozdania

Wykaz stacji demontażu pojazdów

Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki - rewitalizacja terenów zdegradowanych

imgUrząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602
Redakcja serwisu - Departament Promocji i Turystyki UMWL 
/ Informacje o plikach cookies /