img
28-08-2014
imieniny: Adeliny, Erazma, Sobiesława
zmień rozmiar czcionki A A A
img
Lubelskie Strona główna
img
img

Ekologia i środowisko naturalne

Województwo lubelskie położone jest na pograniczu - z jednej strony - Niżu Środkowoeuropejskiego, a z drugiej - starych gór Europy Środkowej, w międzyrzeczu Wisły i granicznego Bugu.  Intensywniej zaludniona jest część wyżynna regionu i ma ona charakter strefy rolniczo-osadniczej z wyspowo lub pasmowo rozmieszczonymi fragmentami pełniącymi rolę leśnych, wodno-łąkowych lub stepowych „węzłów ekologicznych". Tereny te tworzą zewnętrzny (zielony) pierścień województwa o szczególnie wysokiej aktywności ekologicznej. Część  nizinna ma charakter strefy rolniczo-leśnej, w której szczególnym bogactwem przyrodniczym wyróżnia się wodno-torfowiskowo-leśna podstrefa Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego związana z doliną Wieprza, która stanowi swoistą oś ekologiczną i krajobrazową. Województwo charakteryzuje prawdziwe bogactwo przyrody (→ czytaj więcej).

Lubelskie jest regionem o niskim stopniu uprzemysłowienia oraz średnim poziomie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Najbardziej  uprzemysłowione tereny zlokalizowane są w środkowym pasie województwa w największych ośrodkach miejskich. Z roku na rok obserwuje się spadek emisji dwutlenku siarki oraz emisji pyłów, co jest wynikiem szeregu prowadzonych działań proekologicznych.

img
Rozmowy o zmianach
01-08-2014 r

Zmiany przepisów prawa w zakresie gospodarki ściekowej były przedmiotem konferencji zorganizowanej 31 lipca w Lublinie przez Ministerstwo Środowiska. Na spotkanie przybyło ok. siedemdziesięciu przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z naszego regionu, a także Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

» czytaj więcej
Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu na nowo
01-08-2014 r

Uszczegółowienie przebiegu granicy Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i jego opisu tekstowego oraz zmiana zakazów obowiązujących na jego terenie, to meritum zmian ujętych w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego. Dokument ten podlega konsultacjom, które potrwają do 19 sierpnia br. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami i do zaopiniowania projektu!

» czytaj więcej
Wsparcie dla samorządów w oczyszczaniu...
29-07-2014 r

Najbardziej oczekiwane przez samorządy i branżę wodno-kanalizacyjną akty prawne już obowiązują. Dzięki nim łatwiej będzie zarządzać gospodarką ściekową w aglomeracjach. 12 lipca br. weszła w życie nowelizacja Prawa wodnego, a od dziś (29 lipca) obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji.

» czytaj więcej
Lubelskie w raporcie
17-07-2014 r

15 lipca br. Rada Ministrów przyjęła raport z realizacji Polityki Ekologicznej Państwa w latach 2009-2012. Dokument analizuje poziom realizacji najważniejszych zadań wymienionych w tej, opracowanej w 2008 r., strategii. Jak w raporcie prezentuje się nasz region?

 

» czytaj więcej
Lubelskie inwestycje z szansą na dofinansowanie
16-07-2014 r

46 projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w tym 3 z województwa lubelskiego, ma szansę na dofinansowanie z programu Infrastruktura i Środowisko na kwotę ponad pól miliarda złotych. Ministerstwo Środowiska zatwierdziło właśnie dwie listy rankingowe projektów złożonych w ramach naboru nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014.

» czytaj więcej
1 2 3 ... 41 42 43 Następna...

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Plany i programy ochrony środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Program ochrony środowiska przed hałasem

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Raporty i Sprawozdania

Wykaz stacji demontażu pojazdów

Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki - rewitalizacja terenów zdegradowanych

imgUrząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602
Redakcja serwisu - Departament Promocji i Turystyki UMWL 
/ Informacje o plikach cookies /