img
18-09-2014
imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława
zmień rozmiar czcionki A A A
img
Lubelskie Strona główna
img
img

Ekologia i środowisko naturalne

Województwo lubelskie położone jest na pograniczu - z jednej strony - Niżu Środkowoeuropejskiego, a z drugiej - starych gór Europy Środkowej, w międzyrzeczu Wisły i granicznego Bugu.  Intensywniej zaludniona jest część wyżynna regionu i ma ona charakter strefy rolniczo-osadniczej z wyspowo lub pasmowo rozmieszczonymi fragmentami pełniącymi rolę leśnych, wodno-łąkowych lub stepowych „węzłów ekologicznych". Tereny te tworzą zewnętrzny (zielony) pierścień województwa o szczególnie wysokiej aktywności ekologicznej. Część  nizinna ma charakter strefy rolniczo-leśnej, w której szczególnym bogactwem przyrodniczym wyróżnia się wodno-torfowiskowo-leśna podstrefa Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego związana z doliną Wieprza, która stanowi swoistą oś ekologiczną i krajobrazową. Województwo charakteryzuje prawdziwe bogactwo przyrody (→ czytaj więcej).

Lubelskie jest regionem o niskim stopniu uprzemysłowienia oraz średnim poziomie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Najbardziej  uprzemysłowione tereny zlokalizowane są w środkowym pasie województwa w największych ośrodkach miejskich. Z roku na rok obserwuje się spadek emisji dwutlenku siarki oraz emisji pyłów, co jest wynikiem szeregu prowadzonych działań proekologicznych.

img
Nowy wykaz instalacji zaopiniowany
17-09-2014 r

Zakończyły się konsultacje kolejnej w tym roku zmiany załącznika nr 2 do uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie wykonania "Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017". Uwagi do dokumentu można było składać do 11 września br. Pięć dni później (16 września) projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego.

» czytaj więcej
Konsultujemy zmiany w dokumentach "odpadowych"
03-09-2014 r

W związku z rozpoczęciem eksploatacji Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Bełżycach, a także uzyskaniem pozwolenia zintegrowanego przez Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu, dokonuje się zmiany załącznika nr 2 do uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie wykonania "Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017". Zmiana ta zostaje poddana konsultacjom społecznym.

» czytaj więcej
Wrześniowe zmiany w prawie
03-09-2014 r

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.), pod pozycją 1101 opublikowana została ustawa o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Znowelizowane nią przepisy zaczną obowiązywać od  5 września 2014 r.

» czytaj więcej
Zezwolenia odpadowe tracą ważność!
03-09-2014 r

Ministerstwo Środowiska przypomina, że na mocy ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku już niebawem (23 stycznia 2015 r.) stracą ważność wydane przed dniem wejścia w życie tej ustawy decyzje w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

» czytaj więcej
Rozmowy o zmianach
01-08-2014 r

Zmiany przepisów prawa w zakresie gospodarki ściekowej były przedmiotem konferencji zorganizowanej 31 lipca w Lublinie przez Ministerstwo Środowiska. Na spotkanie przybyło ok. siedemdziesięciu przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z naszego regionu, a także Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

» czytaj więcej
1 2 3 ... 41 42 43 Następna...

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Plany i programy ochrony środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Program ochrony środowiska przed hałasem

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Raporty i Sprawozdania

Wykaz stacji demontażu pojazdów

Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki - rewitalizacja terenów zdegradowanych

imgUrząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602
Redakcja serwisu - Departament Promocji i Turystyki UMWL 
/ Informacje o plikach cookies /