img
31-08-2015
imieniny: Cyrusa, Izabeli, Rajmundy
zmień rozmiar czcionki A A A
img
Lubelskie Strona główna
img
img

Ekologia i środowisko naturalne

Województwo lubelskie położone jest na pograniczu - z jednej strony - Niżu Środkowoeuropejskiego, a z drugiej - starych gór Europy Środkowej, w międzyrzeczu Wisły i granicznego Bugu.  Intensywniej zaludniona jest część wyżynna regionu i ma ona charakter strefy rolniczo-osadniczej z wyspowo lub pasmowo rozmieszczonymi fragmentami pełniącymi rolę leśnych, wodno-łąkowych lub stepowych „węzłów ekologicznych". Tereny te tworzą zewnętrzny (zielony) pierścień województwa o szczególnie wysokiej aktywności ekologicznej. Część  nizinna ma charakter strefy rolniczo-leśnej, w której szczególnym bogactwem przyrodniczym wyróżnia się wodno-torfowiskowo-leśna podstrefa Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego związana z doliną Wieprza, która stanowi swoistą oś ekologiczną i krajobrazową. Województwo charakteryzuje prawdziwe bogactwo przyrody (→ czytaj więcej).

Lubelskie jest regionem o niskim stopniu uprzemysłowienia oraz średnim poziomie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Najbardziej  uprzemysłowione tereny zlokalizowane są w środkowym pasie województwa w największych ośrodkach miejskich. Z roku na rok obserwuje się spadek emisji dwutlenku siarki oraz emisji pyłów, co jest wynikiem szeregu prowadzonych działań proekologicznych.

img
Ekodotacje dla społeczności lokalnych
28-08-2015 r


Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjęła nowy program priorytetowy, skierowany do osób indywidualnych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Będzie można uzyskać dotację, pokrywającą całość kosztów przedsięwzięcia.

» czytaj więcej
Zmiany w Nadwieprzańskim Parku Krajobrazowym
11-08-2015 r

Sejmik Województwa Lubelskiego w drodze uchwały na nowo określa obszar Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego (NPK). Przygotowany przez Departament Rolnictwa i Środowiska UMWL projekt dokumentu został właśnie przedłożony do konsultacji, które potrwają do 27 sierpnia br.

» czytaj więcej
Powiedzmy stop dzikim wysypiskom śmieci!
05-08-2015 r

Fundacja Bank Ochrony Środowiska od 2010 roku realizuje szereg ekologicznych projektów, które służą edukacji i upowszechnianiu zasad zrównoważonego rozwoju. Poprzez inicjatywy stara się budzić świadomość ekologiczną obywateli i zachęcić ich do wspólnego działania. Ten właśnie cel przyświeca nowej, wakacyjnej akcji społecznej  #BrudnoTu, która kierowana jest do wszystkich obywateli.

» czytaj więcej
Opracuj raport z nami!
28-07-2015 r

Informujemy, że Zarząd Województwa Lubelskiego przystąpił do opracowania "Raportu z wykonania programu ochrony środowiska województwa lubelskiego za lata 2013-2014". Pierwszym etapem przygotowania dokumentu jest zebranie danych z gmin i powiatów naszego regionu niezbędnych do przeprowadzenia analizy stanu środowiska oraz oceny stopnia realizacji zadań proekologicznych ujętych w "Programie ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2012-2015". Zapraszamy do nadsyłania informacji!

» czytaj więcej
Po konsultacjach projektu PDK
28-07-2015 r


Znamy już wyniki konsultacji "Planu działań krótkoterminowych dla strefy lubelskiej - ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu" (PDK) oraz projektu prognozy jego oddziaływania na środowisko, które trwały od 22 do 29 czerwca br.

» czytaj więcej
1 2 3 ... 50 51 52 Następna...

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Plany i programy ochrony środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Program ochrony środowiska przed hałasem

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Raporty i Sprawozdania

Wykaz stacji demontażu pojazdów

Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki - rewitalizacja terenów zdegradowanych

imgUrząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602
Redakcja serwisu - Departament Promocji i Turystyki UMWL 
/ Informacje o plikach cookies /