img
31-03-2015
imieniny: Balbiny, Kamila, Kornelii
zmień rozmiar czcionki A A A
img
Lubelskie Strona główna
img
img

Ekologia i środowisko naturalne

Województwo lubelskie położone jest na pograniczu - z jednej strony - Niżu Środkowoeuropejskiego, a z drugiej - starych gór Europy Środkowej, w międzyrzeczu Wisły i granicznego Bugu.  Intensywniej zaludniona jest część wyżynna regionu i ma ona charakter strefy rolniczo-osadniczej z wyspowo lub pasmowo rozmieszczonymi fragmentami pełniącymi rolę leśnych, wodno-łąkowych lub stepowych „węzłów ekologicznych". Tereny te tworzą zewnętrzny (zielony) pierścień województwa o szczególnie wysokiej aktywności ekologicznej. Część  nizinna ma charakter strefy rolniczo-leśnej, w której szczególnym bogactwem przyrodniczym wyróżnia się wodno-torfowiskowo-leśna podstrefa Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego związana z doliną Wieprza, która stanowi swoistą oś ekologiczną i krajobrazową. Województwo charakteryzuje prawdziwe bogactwo przyrody (→ czytaj więcej).

Lubelskie jest regionem o niskim stopniu uprzemysłowienia oraz średnim poziomie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Najbardziej  uprzemysłowione tereny zlokalizowane są w środkowym pasie województwa w największych ośrodkach miejskich. Z roku na rok obserwuje się spadek emisji dwutlenku siarki oraz emisji pyłów, co jest wynikiem szeregu prowadzonych działań proekologicznych.

img
Porozmawiajmy o ochronie powietrza
27-03-2015 r

Przedstawicieli gmin, starostw oraz zainteresowanych organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego zapraszamy na kolejne w tym roku spotkanie dotyczące opracowania planu działań krótkoterminowych dla strefy lubelskiej ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu.  Warsztaty, podczas których zostaną przedstawione założenia do planu oraz omówiona sprawozdawczość z realizacji dwóch obowiązujących w regionie programów ochrony powietrza, odbędzie się w środę 1 kwietnia br. w Lublinie.

» czytaj więcej
KZGW odpowiada
25-03-2015 r

W związku z licznymi pytaniami samorządów przedstawiamy informacje Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW) dotyczące formy i zakresu przekazywanych informacji na potrzeby Master Planu dla Dyrektywy 91/271/EWG. Odpowiedzi zostały skonsultowane z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, Departamentem Funduszy Ekologicznych i Departamentem Zasobów Wodnych Ministerstwa Środowiska.

» czytaj więcej
Jak chronić powietrze w Polsce?
17-03-2015 r

Do konsultacji społecznych trafił projekt Krajowego Programu Ochrony Powietrza (KPOP) przygotowany przez Ministerstwo Środowiska. Jego celem jest wskazanie kluczowych działań niezbędnych do poprawy jakości powietrza w Polsce oraz zachęcenie resortów, samorządów, organizacji pozarządowych i społeczeństwa do współpracy w tym obszarze.

» czytaj więcej
STOP wypalaniu traw na wiosnę!
12-03-2015 r

Wiosną Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po raz kolejny przeprowadzi ogólnopolską kampanię wymierzoną przeciwko wypalaniu suchych traw. To forma apelu do mieszkańców obszarów wiejskich i całej opinii publicznej o zaprzestanie tego zabójczego procederu.

» czytaj więcej
Narada geologów
06-03-2015 r

Jak Państwowa Służba Geologiczna może i będzie wspierać działania samorządowców wykonujących zadania administracji geologicznej? O tym dowiedzieli się uczestnicy narady, którą Departament Rolnictwa i Środowiska lubelskiego urzędu marszałkowskiego zorganizował 5 marca br. w Lublinie. Podczas spotkania zostały przedstawione założenia projektu szkoleniowego finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyniki konsultacji ogólnopolskich prowadzonych metodą ankiety internetowej.

» czytaj więcej
1 2 3 ... 46 47 48 Następna...

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Plany i programy ochrony środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Program ochrony środowiska przed hałasem

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Raporty i Sprawozdania

Wykaz stacji demontażu pojazdów

Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki - rewitalizacja terenów zdegradowanych

imgUrząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602
Redakcja serwisu - Departament Promocji i Turystyki UMWL 
/ Informacje o plikach cookies /