img
28-10-2016
imieniny: Narcyza, Serafina, Wioletty
zmień rozmiar czcionki A A A
img
Lubelskie Strona główna
img
img

Ekologia i środowisko naturalne

Województwo lubelskie położone jest na pograniczu - z jednej strony - Niżu Środkowoeuropejskiego, a z drugiej - starych gór Europy Środkowej, w międzyrzeczu Wisły i granicznego Bugu.  Intensywniej zaludniona jest część wyżynna regionu i ma ona charakter strefy rolniczo-osadniczej z wyspowo lub pasmowo rozmieszczonymi fragmentami pełniącymi rolę leśnych, wodno-łąkowych lub stepowych „węzłów ekologicznych". Tereny te tworzą zewnętrzny (zielony) pierścień województwa o szczególnie wysokiej aktywności ekologicznej. Część  nizinna ma charakter strefy rolniczo-leśnej, w której szczególnym bogactwem przyrodniczym wyróżnia się wodno-torfowiskowo-leśna podstrefa Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego związana z doliną Wieprza, która stanowi swoistą oś ekologiczną i krajobrazową. Województwo charakteryzuje prawdziwe bogactwo przyrody (→ czytaj więcej).

Lubelskie jest regionem o niskim stopniu uprzemysłowienia oraz średnim poziomie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Najbardziej  uprzemysłowione tereny zlokalizowane są w środkowym pasie województwa w największych ośrodkach miejskich. Z roku na rok obserwuje się spadek emisji dwutlenku siarki oraz emisji pyłów, co jest wynikiem szeregu prowadzonych działań proekologicznych.

img
Aglomeracje Kamień i Opole Lubelskie do konsultacji
26-10-2016 rMożna już wnosić opinie w sprawie projektów uchwał Sejmiku Województwa Lubelskiego: dotyczącej wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Kamień oraz zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Opole Lubelskie. Konsultacje potrwają do 4 listopada 2016 r.

» czytaj więcej
Aktualizujemy Program usuwania azbestu
25-10-2016 r

Mamy nowy projekt "Aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego na lata 2016-2032". Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu 18 października 2016 r przyjął go wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i skierował do konsultacji. Uwagi i wnioski do dokumentów można wnosić w terminie do 18 listopada br.

» czytaj więcej
Dwie kolejne aglomeracje do konsultacji
19-10-2016 r

Rozpoczęły się konsultacje dla projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego dotyczącej wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Kamień oraz zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Opole Lubelskie. Na opinie w tej sprawie czekamy od 26 października do 4 listopada 2016 r. Szczegóły znajdą Państwo w ogłoszeniu.

» czytaj więcej
Jak walczyć z benzo(a)pirenem?
17-10-2016 r

Sto osób wzięło udział w szkoleniu na temat możliwości walki z benzo(a)pirenem w ramach programów ochrony powietrza w aglomeracji Lublin i strefie lubelskiej, które odbyło się 14 października br. w Lublinie. Spotkanie to, przeznaczone dla samorządowców szczebla gminnego i powiatowego z terenu naszego województwa, zorganizował Departament Rolnictwa i Środowisku Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie (DRiŚ). Prelekcję przeprowadził ekspert reprezentujący spółkę Ekometria z Gdańska, która jest wykonawcą projektów programów.

» czytaj więcej
Dzień Krajobrazu już 20 października!
10-10-2016 rW tym roku po raz pierwszy odbędzie się Dzień Krajobrazu - święto ustanowione w celu promowania zagadnień związanych z ochroną i planowaniem krajobrazu. Wpisując na stałe do kalendarza Dzień Krajobrazu, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska chce uświadomić, jak ważną rolę w życiu człowieka pełni otaczająca przestrzeń.

» czytaj więcej
1 2 3 ... 62 63 64 Następna...

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Plany i programy ochrony środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Program ochrony środowiska przed hałasem

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Raporty i Sprawozdania

Wykaz stacji demontażu pojazdów

Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki - rewitalizacja terenów zdegradowanych

imgUrząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602
Redakcja serwisu - Departament Promocji i Turystyki UMWL 
/ Informacje o plikach cookies /