img
23-05-2015
imieniny: Leoncjusza, Michała, Renaty
zmień rozmiar czcionki A A A
img
Lubelskie Strona główna
img
img

Ekologia i środowisko naturalne

Województwo lubelskie położone jest na pograniczu - z jednej strony - Niżu Środkowoeuropejskiego, a z drugiej - starych gór Europy Środkowej, w międzyrzeczu Wisły i granicznego Bugu.  Intensywniej zaludniona jest część wyżynna regionu i ma ona charakter strefy rolniczo-osadniczej z wyspowo lub pasmowo rozmieszczonymi fragmentami pełniącymi rolę leśnych, wodno-łąkowych lub stepowych „węzłów ekologicznych". Tereny te tworzą zewnętrzny (zielony) pierścień województwa o szczególnie wysokiej aktywności ekologicznej. Część  nizinna ma charakter strefy rolniczo-leśnej, w której szczególnym bogactwem przyrodniczym wyróżnia się wodno-torfowiskowo-leśna podstrefa Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego związana z doliną Wieprza, która stanowi swoistą oś ekologiczną i krajobrazową. Województwo charakteryzuje prawdziwe bogactwo przyrody (→ czytaj więcej).

Lubelskie jest regionem o niskim stopniu uprzemysłowienia oraz średnim poziomie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Najbardziej  uprzemysłowione tereny zlokalizowane są w środkowym pasie województwa w największych ośrodkach miejskich. Z roku na rok obserwuje się spadek emisji dwutlenku siarki oraz emisji pyłów, co jest wynikiem szeregu prowadzonych działań proekologicznych.

img
Nowe dotacje na ekologiczną edukację
14-05-2015 r

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć podnoszących świadomość ekologiczną i kształtowanie postaw prośrodowiskowych. Na pieniądze z puli 24 milionów złotych mogą liczyć projekty edukacyjne o zasięgu ogólnopolskim lub realizowane w co najmniej dwóch regionach danego makroregionu. NFOŚiGW zaliczył województwo lubelskie do makroregionu 3, obok mazowieckiego, świętokrzyskiego i łódzkiego.

» czytaj więcej
Zabiegi agrolotnicze w Nadleśnictwie Sobibór
08-05-2015 r

Od 7 maja br. trwają chemiczne zabiegi ratownicze w drzewostanach Lasów Państwowych Nadleśnictwa Sobibór. Wiąże się to z zakazem wstępu do wyznaczonych części lasu oraz obowiązkiem wycofania bydła i innych zwierząt gospodarskich z przyległych do nich pastwisk i wybiegów. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami majowej akcji w Nadleśnictwie Sobibór.

» czytaj więcej
Czwarta edycja REVITARE
06-05-2015 r

Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych.

» czytaj więcej
Instalacje z Łaskowa w wykazie
15-04-2015 r

Szykuje się kolejna zmiana załącznika nr 2 do uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie wykonania "Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017". Tym razem dotyczy ona uwzględnienia w nim m.in. Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie jako instalacji zastępczej dla regionalnej instalacji w zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Proponowane wpisy zostają poddane konsultacjom społecznym, które potrwają do 22 kwietnia br.

» czytaj więcej
O ryzyku i przeciwdziałaniu
10-04-2015 r

Blisko siedemdziesiąt osób uczestniczyło w zorganizowanym przez Departament Rolnictwa i Środowiska UMWL szkoleniu na temat pozyskiwania i przekazywania informacji o ochronie powietrza oraz zarządzania jego jakością. 1 kwietnia br. w Lublinie samorządowcy szczebla gminnego i powiatowego oraz reprezentanci wojewódzkich instytucji ochrony środowiska i zainteresowanych organizacji pozarządowych mogli także we wspólnym gronie przedyskutować propozycje dotyczące planu działań krótkoterminowych (PDK), który będzie wdrażany w strefie lubelskiej ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu.

» czytaj więcej
1 2 3 ... 47 48 49 Następna...

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Plany i programy ochrony środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Program ochrony środowiska przed hałasem

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Raporty i Sprawozdania

Wykaz stacji demontażu pojazdów

Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki - rewitalizacja terenów zdegradowanych

imgUrząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602
Redakcja serwisu - Departament Promocji i Turystyki UMWL 
/ Informacje o plikach cookies /