img
30-04-2016
imieniny: Balladyny, Lilli, Mariana
zmień rozmiar czcionki A A A
img
Lubelskie Strona główna
img
img

Ekologia i środowisko naturalne

Województwo lubelskie położone jest na pograniczu - z jednej strony - Niżu Środkowoeuropejskiego, a z drugiej - starych gór Europy Środkowej, w międzyrzeczu Wisły i granicznego Bugu.  Intensywniej zaludniona jest część wyżynna regionu i ma ona charakter strefy rolniczo-osadniczej z wyspowo lub pasmowo rozmieszczonymi fragmentami pełniącymi rolę leśnych, wodno-łąkowych lub stepowych „węzłów ekologicznych". Tereny te tworzą zewnętrzny (zielony) pierścień województwa o szczególnie wysokiej aktywności ekologicznej. Część  nizinna ma charakter strefy rolniczo-leśnej, w której szczególnym bogactwem przyrodniczym wyróżnia się wodno-torfowiskowo-leśna podstrefa Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego związana z doliną Wieprza, która stanowi swoistą oś ekologiczną i krajobrazową. Województwo charakteryzuje prawdziwe bogactwo przyrody (→ czytaj więcej).

Lubelskie jest regionem o niskim stopniu uprzemysłowienia oraz średnim poziomie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Najbardziej  uprzemysłowione tereny zlokalizowane są w środkowym pasie województwa w największych ośrodkach miejskich. Z roku na rok obserwuje się spadek emisji dwutlenku siarki oraz emisji pyłów, co jest wynikiem szeregu prowadzonych działań proekologicznych.

img
Jak walczyć z niską emisją w gminie?
21-04-2016 r

W naszym kraju, co jest unikalnym zjawiskiem na skalę europejską, za największego producenta zanieczyszczeń emitowanych na wysokości do 40 metrów nad ziemią uznaje się jednorodzinne gospodarstwa domowe. Ale to nie wszystko. O tym, co jeszcze powoduje niską emisję i jak sobie z nią radzić, można przeczytać w opracowaniach Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE), które powstały w ramach projektu "Ograniczenie niskiej emisji w gminie".

» czytaj więcej
Zbieraj makulaturę, ratuj konie
21-04-2016 r


Klub Gaja serdecznie zaprasza do udziału w akcji "Zbieraj makulaturę, ratuj konie", prowadzonej w ramach programu edukacji ekologicznej Święto Drzewa. Rocznie każdy z nas zużywa 240 kg papieru. Do wyprodukowania takiej ilości potrzeba czterech drzew albo... 270 kg makulatury. Uczestnicząc w akcji Klubu Gaja uczymy się segregować odpady, chronić środowisko i pomagać zwierzętom.

» czytaj więcej
Zmiana uchwały w sprawie wykonania „Planu...
04-04-2016 r

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. , poz. 21 z późn. zm.) wraz z uchwaleniem wojewódzkiego planu gospodarki odpadami sejmik województwa podejmuje uchwałę w sprawie jego wykonania. Uchwała ta zgodnie z art. 38 ust. 4 ww. ustawy o odpadach jest aktem prawa miejscowego.

» czytaj więcej
Aglomeracja do konsultacji
14-03-2016 r

Rozpoczęły się konsultacje dla projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Międzyrzec Podlaski.

» czytaj więcej
Zmiany w aglomeracji Międzyrzec Podlaski
04-03-2016 r

Międzyrzec Podlaski - to aglomeracja wpisana na listę Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, na obszarze której Sejmik Województwa Lubelskiego planuje wprowadzić zmiany na wniosek burmistrza Międzyrzeca. Aktualizacja dotyczyć będzie liczby mieszkańców objętych obszarem skanalizowanym. Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmian będą trwać od 14 do 21 marca 2016 r.

» czytaj więcej
1 2 3 ... 59 60 61 Następna...

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Plany i programy ochrony środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Program ochrony środowiska przed hałasem

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Raporty i Sprawozdania

Wykaz stacji demontażu pojazdów

Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki - rewitalizacja terenów zdegradowanych

imgUrząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602
Redakcja serwisu - Departament Promocji i Turystyki UMWL 
/ Informacje o plikach cookies /