Doradztwo energetyczne

„Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”

Projekt realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz partnerów z 16 regionów na terenie całego kraju. Projekt finansowany jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach I osi Priorytetowej ,,Zmniejszenie emisyjności gospodarki”.

Projekt doradztwa Energetycznego działa w oparciu o ogólnopolską sieć doradców energetycznych, którzy będą doradzać i wspierać nieodpłatnie w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszymi doradcami, szczególnie jednostki samorządu terytorialnego, które już dzisiaj mogą poddać weryfikacji w zakresie zgodności z wymogami NFOŚiGW posiadane Plany Gospodarki Niskoemisyjnej lub jeżeli są w trakcie ich opracowania, mogą uzyskać informacje pomocne do ich tworzenia.