Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego tworzą cztery strony:

01Strona samorządowa – Marszałek Województwa Lubelskiego i dwóch przedstawicieli

02Strona rządowa – Wojewoda Lubelski i dwóch przedstawicieli

03Strona pracowników – przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracowników

04Strona pracodawców – przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców

Charakterystyczną cechą obecnie funkcjonujących Wojewódzkich Rad Dialogu Społeczne oraz Rady Dialogu Społecznego jest rotacyjność przewodnictwa wszystkich stron dialogu. Pierwszą Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego została Pani Wiesława Janczak – reprezentująca stronę pracowników. W kolejnych latach przewodnictwo obejmą kolejno: strona samorządowa, strona pracodawców, strona rządowa.

Skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego określają Zarządzenia Marszałka Województwa Lubelskiego:

→   Nr 223/2015 w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
→   Nr 35/2016 w sprawie zmiany składu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
→   Nr 90/2016 w sprawie zmiany składu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
→ Regulamin Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
→ Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego