Wizyta w obwodzie Ałmatyńskim w Kazachstanie

W ubiegłym tygodniu odbyła się wizyta przedstawicieli województwa lubelskiego, której przewodniczył marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski, w obwodzie Ałmatyńskim w Kazachstanie. Wizyta była kontynuacją współpracy naszego samorządu z obwodem Ałmatyńskim. Rezultatem rozmów, prowadzonych podczas ubiegłorocznego spotkania przedstawicieli obu regionów w Lublinie, jest przyjęcie grupy kazachskich uczniów w poczet studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Wizyta w Kazachstanie zaowocowała zawarciem memorandum o współpracy między województwem lubelskim i obwodem Ałmatyńskim, podpisanym przez marszałka Sławomira Sosnowskiego i akima obwodu ałmatyńskiego Amandyka Gabbasowicza Batalowa. Współpraca obu regionów zakłada realizację wspólnych projektów gospodarczych, naukowych, kulturalnych oraz w dziedzinie ochrony zdrowia. Polska delegacja wzięła udział w posiedzeniu rady regionalnej ds. pozyskiwania inwestorów, gdzie zapoznała się z potencjałem obwodu ałmatyńskiego oraz przedstawiła możliwości inwestycyjne i eksportowe naszego regionu. Kontynuując wizytę roboczą przedstawiciele Lubelszczyzny odwiedzili kompleks wystawienniczy, w którym odbyły się targi producentów tamtejszego obwodu, a także spotkali się w Ałmaty z Konsulem Generalnym RP Radosławem Grukiem.

Zgodnie z zapisami memorandum jednym z kluczowych obszarów współpracy jest ochrona zdrowia, a kwietniowa misja stanowiła pierwszy krok w stronę realizacji tego założenia. W czasie pobytu w Kazachstanie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, reprezentowany przez Dyrektora Dariusza Oleńskiego, zawarł z Miejskim Szpitalem Multidyscyplinarnym Tałdykorganie umowę o współpracy. Obie placówki już zaplanowały wspólną konferencję w obwodzie Ałmatyńskim, która ma odbyć się w maju 2018 r.

Obwód Ałmatyński znajduje się na południowym wschodzie Kazachstanu, przy granicy z Kirgistanem i Chinami. Stolicą regionu zamieszkanego przez ponad 2 miliony osób jest Tałdykorgan (Ałmaty stanowi odrębną jednostkę administracyjną). Sektory, które oferują najwięcej szans i możliwość realizowania wspólnych przedsięwzięć to przemysł maszynowy, przetwórstwo mleczne i owocowo warzywne, przemysł farmaceutyczny oraz przemysł meblarski. Polsko-kazachska wymiana handlowa osiągnęła w I półroczu 2017 wartość 314,6 mld USD.

galeriaGALERIA