Konkurs FLORIANY

Serdecznie zachęcamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów – FLORIANY! Głównym przesłaniem konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk i przeciwdziałania wykluczeniu.

Z szeregu różnorodnych kategorii, m. in. infrastruktura, edukacja, estetyka przestrzeni publicznej, integracja społeczna, współpraca zagraniczna, zostaną wyłonione najlepsze projekty i inicjatywy, a najsprawniej działające samorządy oraz najaktywniejsze Ochotnicze Straże Pożarne zostaną docenione i wyróżnione.

Ideą konkursu jest przede wszystkim promowanie dobrej współpracy samorządów i Ochotniczych Straży Pożarnych, która ma na celu poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców w całej Polsce, ale również propagowanie inicjatyw społecznych.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej:
 www.floriany.pl

Projekty i inicjatywy realizowane w latach 2015-2016 można zgłaszać do 31 stycznia 2017 roku.

 W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.