Dziś w Janowie Podlaskim rozpoczyna się coroczne święto koni arabskich zakończone aukcją Pride of Poland. To już 42 edycja Narodowego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi oraz 51 aukcja Pride of Poland, której towarzyszy Summer Arabian Horse Sale. Jak zapowiadają organizatorzy podczas Narodowego Pokazu Koni Arabskich zaprezentuje się rekordowa liczba 150 koni należących do 40 właścicieli.…

Czytaj więcej

Bon turystyczny wspiera polskie rodziny i jednocześnie branżę turystyczną w okresie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. To dokument elektroniczny uprawniający do kwoty 500 zł na każde dziecko, który możesz wykorzystać aż do końca marca 2022 roku. Bon turystyczny – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jeśli jesteś przedsiębiorcą turystycznym lub organizacją pożytku publicznego realizującą usługi hotelarskie lub…

Czytaj więcej

Dzięki decyzji Zarządu Województwa Lubelskiego ponad 12,2 mln trafi do podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, m.in. na zakup środków ochrony osobistej, oraz do szpitali, zespołów ratownictwa medycznego oraz centrów profilaktyczno-leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego.  Zwiększenie dofinansowania – Dodatkowe 5 mln zł z Funduszy Europejskich dla szpitali – Walka z…

Czytaj więcej

KOMUNIKAT z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zakończenia naboru nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20 w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020   Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP) informuje, że w dniu 29 lipca 2020 r. o godz. 22:00 został zakończony nabór…

Czytaj więcej

W dniach 10-20 lipca odbyła się czwarta już edycja biegu Polish Run, jednocześnie po raz pierwszy w wyjątkowej zmienionej formule. „Run whenever and wherever you are” („Biegnij kiedykolwiek i gdziekolwiek jesteś”) – to tegoroczna idea biegu (podyktowana obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19), która przeniosła rywalizację w wymiar wirtualny. Uczestnicy realizowali dystans 10 kilometrów w dowolnie…

Czytaj więcej

Dzisiaj w Tomaszowie Lubelskim przedstawiciele dwóch samorządów spotkali się na konferencji prasowej dotyczącej opracowania koncepcji i wdrożenia zasad funkcjonowania marki turystycznej „Roztocze”.  W spotkaniu uczestniczyli m.in. Marszałek Jarosław Stawiarski, wicemarszałek Michał Mulawa, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz Przedstawiciele Podkarpackiej i Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. – Promując Roztocze chcemy postawić na media społecznościowe, bo są…

Czytaj więcej

Dzisiaj w Lublinie odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych Litwy, Polski i Ukrainy. Tematem wydarzenia była sytuacja dot. bezpieczeństwa w regionie oraz reformy realizowane na Ukrainie. Minister spraw zagranicznych Litwy Linas Linkevičius wespół z szefem dyplomacji polskiej Jackiem Czaputowiczem i ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kulebą podpisali deklarację, która zakłada utworzenie „Trójkąta Lubelskiego”. Celem „Trójkąta…

Czytaj więcej

Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia to zadania, na które beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 otrzymają blisko 41 mln zł ze środków unijnych. Ich realizacja będzie możliwa dzięki rozstrzygnięciu konkursu w ramach Działania 5.5. Promocja niskoemisyjności. Zaznaczamy, że kwota ta pozwoli na realizację 31 projektów. 24 lipca br. Marszałek Województwa Lubelskiego…

Czytaj więcej

Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim Marszałek Jarosław Stawiarski i Członek Zarządu Sebastian Trojak podpisali umowę na realizację zadania dot. usuwania wyrobów oraz odpadów azbestowych z nieruchomości należących (użytkowanych) do osób fizycznych, położonych na terenie województwa lubelskiego w latach 2020 – 2021 w ramach projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”. Umowy obejmują okres od…

Czytaj więcej

To planowane w Lublinie w dniach 22 – 23 września 2020 roku, cykliczne wydarzenie skupiające wszystkich, zaangażowanych w pracę i wspieranie działań na rzecz trzeciego sektora. W ramach przedmiotowego wydarzenia, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego organizuje konkurs „Nagroda Trzeciego Sektora”, podczas którego wyłonieni i nagrodzeni zostaną laureaci za działalność w sektorze pozarządowym. Nagrodę można…

Czytaj więcej

Dziękujemy bardzo za udział w Konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego mającym na celu wsparcie projektów lokalnych, realizowanych na terenach wiejskich, poprzez zmobilizowanie mieszkańców województwa lubelskiego, zamieszkujących gminy wiejskie, miejsko – wiejskie (z wyłączeniem miast powyżej 20 000 mieszkańców) i gminy miejskie do 20.000 mieszkańców do udziału w II turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Najbardziej…

Czytaj więcej

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego dla mikro i małych przedsiębiorstw  o nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20. Nabór przeprowadzany będzie w dniu 29 lipca 2020 r.…

Czytaj więcej