Znamy kwotę jaka została przewidziana w projekcie umowy partnerstwa dla województwa lubelskiego w ramach perspektywy unijnej na lata 2021-2027. Chodzi o 1,768 mld euro (ze środków UE) oraz 312 mln euro wkładu krajowego (łącznie ponad 2 mld euro), które zasili inwestycje finansowane z programu regionalnego. Będzie to drugi co do wysokości środków program w Polsce…

Czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania w 2021 r. Termin składania ofert upływa 11 lutego 2021 r. o godzinie 15:30:00. Dnia 19 stycznia 2021 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CCXXVI/4125/2021 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania…

Czytaj więcej

27 listopada ubiegłego roku Sejm RP podjął uchwały ustanawiające patronów bieżącego 2021 roku. W tym gronie znalazły się wybitne i zasłużone dla naszej kultury narodowej osobowości: Stefan Kardynał Wyszyński z racji na 40. rocznicę śmierci, a także 120. rocznicę urodzin, Stanisław Lem w stulecie urodzin, Cyprian Kamil Norwid – z okazji rocznicy urodzin, Krzysztof Kamil…

Czytaj więcej

Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego informuje o możliwości ubiegania się w 2021 roku o indywidualne stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Stypendialna forma pomocy finansowej ma na celu wsparcie rozwoju umiejętności artystycznych, zwłaszcza ludzi młodych, jak również wsparcie osób zajmujących się upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.…

Czytaj więcej

W okresie od 14 do 31 stycznia 2021 roku, odbędzie się nabór wniosków o przyznanie Studenckich Stypendiów Marszałka Województwa Lubelskiego. Wnioski można składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie lub przesyłać listownie drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin. O przyznanie stypendium może…

Czytaj więcej

Startuje instagramowa akcja promująca wiedzę nt. lubelskich parków narodowych i krajobrazowych #kieruneklubelskiekrajobrazy. Projekt nawiązuje do ubiegłorocznego konkursu fotograficznego i również dotyczy wykonania przyrodniczego zdjęcia. Najpiękniejsze fotografie mają szansę uzyskać tytuł zdjęcia miesiąca oraz zdjęcia roku. Na autorów zwycięskich prac czeka dwanaście kart upominkowych o wartości 500 zł i jedna – nagroda główna – o wartości 1500…

Czytaj więcej

Wraz z początkiem 2021 roku Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego rozpoczyna realizację trzech kampanii z zakresu edukacji ekologicznej, koordynowaną przez Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych. Na mieszkańców regionu i turystów zafascynowanych tutejszą przyrodą, czekają wydarzenia i akcje tematycznie związane zarówno z pszczołami – w ramach kampanii „Lubelskie – wspólnie dla pszczół”, jak też z parkami krajobrazowymi i…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 5 stycznia 2021 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w okresie od 4 marca 2021 r. do 17 grudnia 2021 r. Wsparcie zadań publicznych dotyczy: organizowania i udziału w festiwalach, koncertach, jubileuszach, warsztatach, plenerach, wystawach,…

Czytaj więcej

29 grudnia 2020 r. odbyła się konferencja prasowa, w której wzięli udział Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa, Prezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Paweł Wójcik oraz Dyrektor LROT Dorota Lachowska. Podczas konferencji zostały przedstawione efekty realizowanego projektu „Roztocze – tutaj naturalnie odpoczywam” oraz oficjalne ogłoszona lista certyfikowanych Miejsc Marki Roztocze – obiektów noclegowych, gastronomicznych, gospodarstw agroturystycznych…

Czytaj więcej

Od 24 grudnia udostępniona kierowcom została obwodnica Stężycy. Dzisiaj Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, wraz z przedstawicielami samorządowców i wykonawców, przeciął wstęgę na nowej drodze. Chodzi o projekt pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – Dęblin – Puławy na odcinku od granicy województwa lubelskiego do skrzyżowania z drogą…

Czytaj więcej

Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed wziął dziś udział w uroczystości otwarcia mostu na rzece Wieprz w miejscowości Trawniki. Chodzi o inwestycję w ramach projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 838 Głębokie – Dorohucza – Trawniki – Fajsławice w zakresie rozbudowy mostu przez rz. Wieprz w m. Trawniki oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 838 Głębokie…

Czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania w 2021 r. Termin składania ofert upływa 15 stycznia 2021 r. o godzinie 15:30:00. Dnia 22 grudnia 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CCXVIII/4004/2020 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i…

Czytaj więcej