→ Baza NGO z województwa lubelskiego

→  Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

→  Ustawa o spółdzielniach socjalnych

→  Akty prawne dotyczące III sektora

→  Orzecznictwo dotyczące III sektora

→ http://www.ngo.pl/

http://www.pozytek.gov.pl/

http://www.seniorzywakcji.pl/

http://www.dlaseniora.pl/

http://niepelnosprawni.lublin.pl/

http://www.cal.org.pl/

http://wolontariat.org.pl/

http://www.fao.org.pl/

http://pokojezyczliwosci.pl/

http://www.ekonomiaspoleczna.pl/

informator o instytucjach i placówkach świadczących pomoc