Pełnomocnik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie ds. współpracy z organizcjami pozarządowymi:

Marcin Pomarański

tel: 81 44 16 524, e-mail: marcin.pomaranski@lubelskie.pl

Adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin, pok. 078.