Uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego są publikowane na stronie bip